Universiteit van Amsterdam

Opleiding ouders speelt beperkte rol bij studie-uitval hbo
Promotie Onderwijskunde

dinsdag 16 februari, 14.00 uur
Christiaan van Onzenoort onderzocht welke factoren een rol spelen bij de beslissing van studenten om een opleiding te verlaten of niet. Hij volgde daartoe drie jaar lang studenten van twee cohorten van een hogeschool. Van Onzenoort verzamelde data over achtergrondkenmerken van de student, de wijze waarop de keuze van de student tot stand gekomen is, de mate van integratie in het academische en sociale leven, en het commitment dat de student heeft met de studie. Uit eerder onderzoek waren de effecten van geslacht, vooropleiding en gescheiden ouders al bekend. Van Onzenoort onderzocht ook de effecten van grote gezinnen, verwachtingen rond de studie, en duur en status van de studiekeuze. Hij concludeert dat de integratie in het hbo-leven en de opleiding van de ouders slechts een beperkte rol spelen bij studie-uitval. Dhr. C.H. van Onzenoort: Als uitval opvalt. Studie-uitval in het hoger beroepsonderwijs. Promotor is dhr. J. Dronkers (UM).
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam.

Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929. Onder aan deze agenda vindt u de rubriek Hoogleraarsbenoemingen.