Gemeente Dirksland


Kinderraad vergadert in gemeente Dirksland

Dinsdagmiddag 16 februari om 13.00 uur vergadert de Kinderraad van de gemeente Dirksland in de raadzaal. Het is een eenmalig project, waarbij leerlingen uit groep 7/8 van de basisscholen De Inktvis, Prins Maurits en Roxenisse zijn betrokken.

Per deelnemende school zijn fracties gevormd met één âbeleidspuntâ. De kinderen lichten tijdens de vergadering dit voorstel aan elkaar toe en verdedigen het voorstel. De gemeente Dirksland heeft een budget beschikbaar gesteld van ⬠2500,00. Dit geld wordt gebruikt om het winnende voorstel te realiseren.

Fracties en onderwerpen
Iedere fractie bestaat uit drie leerlingen. Basisschool Roxenisse uit Melissant heeft de fractie P.S. Roxenisse gevormd. Zij verdedigen het idee om een speelbos te realiseren in het Melissantse bos.

De Prins Maurits heeft, omdat deze school twee groepen acht heeft, twee fracties: PPMA en PPMB. De fractie Partij Prins Maurits groep A wil het bestaande veldje naast de school uitbreiden, zij vinden dit een geschikte locatie omdat het tussen de beide basisscholen in Dirksland ligt.
Partij Prins Maurits groep B wil het geld graag investeren in een nieuwe speellocatie bij het nieuwbouwproject aan de Kattewacht in Dirksland.

Ook basisschool De Inktvis heeft twee fracties. Groep zeven heeft de Partij van de Activiteiten, met als doel een stormbaan te maken in het bos bij Molenzicht. Groep acht heeft Wij de Voetbalpartij opgericht, zij willen de ⬠2500,00 gebruiken voor de aanschaf van een panna-kooi, een straatvoetbalvoorziening. Voor de panna-kooi kiezen zij voor een centrale plek: de locatie van de voormalige C1000.

Doel van een Kinderraad
Het doel van de Kinderraad is om de kinderen op een praktische wijze in aanraking te laten komen met het begrip âdemocratieâ, door het hele proces (op speelse wijze) mee te laten maken van onderzoek, plannen maken, debatteren en uiteindelijke de besluitvorming. Door het zelf te doen leren ze wat deze begrippen inhouden. Ze leren dat ze door samenwerking invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leefomgeving.

Burgerschapsvorming is een nieuw item in het onderwijs. Burgerschap houdt in dat leerlingen beschikken over waarden- en normenbesef en actief bijdragen aan de maatschappij. Door het project Kinderraad worden scholieren in de bovenbouw van het basisonderwijs betrokken bij de Nederlandse samenleving en de gemeente politiek.