Gemeente Lopik

Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening

In de raadsvergadering van dinsdag 16 februari 2010 om 19.00 uur wordt het agendapunt 'Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening' besproken.

Het college stelt de raad voor het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2009 vast te stellen en de accountantsdiensten voor de jaren 2011-2014 aan te besteden. Hiervoor dient voor 1 oktober 2010 het contract met Ernst & Young Accountants te worden opgezegd per 1 januari 2011.

De raad moet jaarlijks een controleprotocol vaststellen met als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant. De levering van accountantsdiensten is gebaseerd op een contract uit 2002. Uit het oogpunt van efficiency en de komende, nieuwe raadsperiode is het gewenst de accountantsdiensten voor de jaren 2011-2014 aan te besteden.

Het college stelt de raad voor het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2009 vast te stellen en de accountantsdiensten voor de jaren 2011-2014 aan te besteden. Hiervoor dient voor 1 oktober 2010 het contract met Ernst & Young Accountants te worden opgezegd per 1 januari 2011.