Gemeente Lopik

Tarieven zwembad Lobeke

In de raadsvergadering van dinsdag 16 februari 2010 om 19.00 uur wordt het agendapunt 'Tarieven zwembad Lobeke' besproken

Om tegemoet te komen aan bezuinigingsbesluiten stelt het college de raad voor de tarieven voor toegang, lessen en activiteiten in zwembad Lobeke te verhogen. Daarnaast wordt voorgesteld de tarieven voor vaste en incidentele verhuur van het zwembad te verhogen.

Op 3 november 2009 heeft de raad een aantal bezuinigingsbesluiten genomen. Eén daarvan is een taakstelling van EUR 5.000 voor de exploitatie van zwembad Lobeke. Een tweede betreft verhoging van de tarieven van verhuur met 15%.

De tarieven voor toegang, lessen en activiteiten in zwembad Lobeke liggen aanzienlijk lager dan in de omringende gemeenten. Het college is van mening dat deze daarom kunnen worden verhoogd. In het voorstel gaat in 2010 bijvoorbeeld een los badbezoek vanaf 18 jaar EUR 3 kosten en een 10-badenkaart EUR 27. Een abonnement vanaf 18 jaar zal in de voorverkoop EUR 47,50 en in de seizoenverkoop EUR 54 kosten.

Daarnaast stelt het college voor het tarief voor vaste verhuur van het zwembad, bovenop de inflatiecorrectie, met 5% extra te verhogen in 2010, met 4% in 2011 en met 3% in 2012 en 2013. Daarnaast wordt voorgesteld het tarief voor incidentele verhuur van het zwembad vast te stellen op EUR 50 per uur in 2010 en voor de volgende jaren de inflatiecorrectie toe te passen.

Uitgaande van de bezoekersaantallen in 2009 zullen de tariefsverhogingen naar verwachting ruim EUR 34.000 opleveren.