Gemeente Lopik

Bomenverordening 2010

In de raadsvergadering van dinsdag 16 februari 2010 om 19.00 uur wordt het agendapunt 'Bomenverordening 2010' besproken.

Vanwege de Kapverordening uit 1994 moet voor vrijwel alle bomen een kapvergunning worden aangevraagd. Om onnodige regels en regelgeving te verminderen, stelt het college de raad voor de Bomenverordening 2010 Lopik `Algemeen' vast te stellen en de oude verordening in te trekken.

In de huidige Kapverordening Lopik 1994 is een algemeen kapverbod opgeno-men, waardoor vrijwel alle bomen en houtopstanden (bosjes, houtsingels, bomenrijen en individuele bomen) niet zonder kapvergunning mogen worden verwijderd. Dit algemeen kapverbod strookt niet met het gemeentelijke beleid om onnodige regels en regelgeving te verminderen.

Het college vindt dat het behoud van de kwaliteit van de groene leefomgeving voldoende kan worden gegarandeerd met een mix van een beperkt kapverbod en een actief beleid op het gebied van natuur en landschap. Dit beperkte kapverbod is uitgewerkt in de Bomenverordening 2010 Lopik `Algemeen'.

Het college stelt de raad voor de Bomenverordening Lopik 2010 `Algemeen' vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Kapverordening Lopik 1994.