Gemeente Lopik

Niet uitvoeren fietspad door `de Lopikerhout'

In de raadsvergadering van dinsdag 16 februari 2010 om 19.00 uur wordt het agendapunt 'Niet uitvoeren fietspad door `de Lopikerhout' besproken.

Het college stelt de raad voor het geplande fietspad door natuurgebied `de Lopikerhout' niet aan te leggen en het beschikbaar gestelde krediet in te trekken.

In de raadsvergadering van 18 december 2007 is besloten het voetpad door het natuurgebied `de Lopikerhout' op te waarderen als alternatief voor het fietsen over de Zijdeweg. Hiervoor is een krediet van EUR 22.048,17 beschikbaar gesteld.

Het college heeft dit besluit nog eens tegen het licht gehouden en is van mening dat het fietspad geen oplossing is. De doseerinstallatie op de Lekdijk zal binnenkort in gebruik worden genomen, waardoor het autoverkeer op de Zijdeweg zal afnemen en de verkeersveiligheid van fietsers op deze weg zal toenemen. Het beschikbare gestelde krediet is niet voldoende voor de aanleg van het fietspad, dat circa EUR 45.000,- zal bedragen. Verder heeft de gemeente signalen ontvangen dat een deel van de bewoners van de Lekdijk een fietspad door `de Lopikerhout' niet acceptabel vindt, vanwege het gevoel van onveiligheid. Tot slot is de verwachting dat met name schoolgaande kinderen die per fiets naar de bushalte langs de provinciale weg gaan, zich niet laten dwingen om circa twee kilometer per dag om te rijden via `de Lopikerhout'.

Het college stelt de raad daarom voor geen fietspad aan te leggen door `de Lopikerhout' en het beschikbare krediet in te trekken.