NEN


NEN zoekt leden normcommissie 'Asset Management materiële activa'

vrijdag 5 februari 2010, 15:36

De oprichtingsbijeenkomst voor de nieuwe NEN-normcommissie 'Asset Management materiële activa' vindt plaats op 16 februari 2010. NEN licht toe welke voordelen participatie biedt aan organisaties. De normcommissie zal de Nederlandse inbreng verzorgen bij de ontwikkeling van een ISO-norm op het gebied van Asset Management. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor alle belanghebbende partijen.

Het Engelse normalisatie-instituut (BSI) heeft een voorstel ingediend om een mondiale ISO-norm te ontwikkelen op het gebied van Asset Management voor materiële activa. Omdat er voldoende belangstelling is onder Nederlandse marktpartijen voor de ontwikkeling van deze norm, heeft Nederland positief gestemd op dit voorstel. NEN organiseert daarom nu een oprichtingsbijeenkomst. Doel is gezamenlijk te bepalen of er vanuit de Nederlandse markt behoefte is om actief deel te nemen aan het normontwikkelingsproces. Bij voldoende interesse en draagvlak wordt de normcommissie opgericht. Voor deelname aan de commissie is inhoudelijke inbreng nodig en een financiële bijdrage voor de ondersteuning en advisering door NEN.

Doelstelling ISO-norm
Met het ontwikkelen van een mondiale norm wordt de wereldwijde kennis op het gebied van het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een asset managementsysteem gebundeld. De op te stellen ISO-norm is bedoeld voor organisaties die materiële activa bezitten en deze gebruiken voor het leveren van diensten aan klanten en de maatschappij (utiliteit, transport, energieopwekking, defensie, industrie, vastgoed, lokale en nationale overheden). De norm is ook bedoeld voor partijen die belang bij een asset managementsysteem hebben, zoals gebruikers, klanten, opdrachtgevers, overheid, de particuliere en publieke sector.

Belangrijkste uitgangspunten voor de te ontwikkelen normen zijn de Engelse standaarden PAS 55 deel 1 en deel 2 op het gebied van Asset Management en NTA 8120, een nationale specificatie voor Asset Management voor de energiesector in Nederland.

Aanmelden
Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden voor deze bijeenkomst, kunt u contact opnemen met NEN Business Development, telefoon (015) 2 690 372 of per e-mail via businessdevelopment@nen.nl.