Gemeente Heerlen

b e r i c h t

r
i
c
h
t
Groene Poort Brunssummerheide en Groenspoor ondergaan metamorfose Start realisatie twee ambitieuze groenprojecten

Op 10 februari is de officiële start van twee ambitieuze groenprojecten in Heerlen; Groene Poort Brunssummerheide en Groenspoor Geleenbeek-Rode Beek. Projecten die ervoor gaan zorgen dat de entree van de Brunssummerheide een metamorfose ondergaat en dat het gebied verbonden wordt met aangrenzende stadsparken Carisborg, Weggebekker, Heidserpark en Terworm. Er ontstaat een overzichtelijke en aantrekkelijke poort naar het Heidenatuurpark en een 10 kilometer lange fiets- en wandelroute midden door de stad. Een route die het oude mijnspoor volgt; een belangrijk overblijfsel uit ons mijnverleden!

Groene poort
De gemeente Heerlen en Natuurmonumenten voeren de projecten gezamenlijk uit. De bedoeling van het project 'Groene Poort' is dat u in de toekomst de Brunssummerheide met het bezoekerscentrum, de schaapskooi en de sterrenwacht via een nieuwe en aantrekkelijke entree kunt bereiken. De parkeergelegenheid aan de rand van het gebied wordt verbeterd en er komt een nieuwe toegangsweg vanaf de rotonde Heerenweg. De wandelpaden worden vernieuwd. En er komt een avonturenbos met een serie natuurspeelplaatsen en een speelbos. De Brunssummerheide maakt onderdeel uit van het grensoverschrijdend Heidenatuurpark, waar ook de Teverenerheide, de Schinveldse bossen en Roode beek/Rodebach toe behoren. Binnenkort kan een bezoek aan dit park starten in onze gastvrije en eigentijdse Groene Poort.

Dit jaar start de herinrichting van de omgeving van het bezoekerscentrum en het verbeteren van de wandelpaden en het bestaande parkeerterrein. De aanleg van het avonturenbos en de nieuwe toegangsweg vanaf de rotonde Heerenweg -tussen de Schaapskooiweg en de Kamperheideweg- worden in een volgende fase gerealiseerd.

Groenspoor
Via het project Groenspoor Geleenbeek - Rode Beek verbinden we de stadsparken Carisborg, Weggebekker en Heidserpark, het entreegebied van de Brunssummerheide (Groene Poort) en Terworm met elkaar. Dat gebeurt enerzijds door het opknappen, versterken en met elkaar verbinden van de aanwezige natuurgebieden en groenstroken. Anderzijds wordt een recreatieve fietsroute aangelegd, die aansluit op het landelijk fietsknooppuntensysteem. Dit fietspad door en langs het groen is ook heel geschikt en aantrekkelijk voor wandelaars, ruiters en koetsiers. Het projectgebied beslaat een oppervlakte van 140 hectare en de route erdoorheen is 10 kilometer lang. Het tracé volgt grotendeel het oude mijnspoor, dat weer zichtbaar gemaakt wordt.

Groenspoor wordt op die manier een groene verbindingszone midden in de stad waarlangs zowel mens als dier zich op prettige wijze en veilig kunnen verplaatsen. Voor de bewoners van de omliggende wijken, zoals Beersdal, Heksenberg en Vrieheide, ligt het aangrenzende groen direct binnen handbereik. Het biedt hen de gelegenheid zich gauw even te onttrekken aan de drukte van de stad en ontspannen te genieten van de rust die de natuur uitstraalt.

Gemeente Heerlen en Natuurmonumenten, 29 januari 2010
Gemeente Heerlen