Gemeente Kollumerland

PB 06/2010 Ontvangst nieuwe inwoners in gemeentehuis

Kollum, 15 februari 2010

Op dinsdag 16 februari 2010, âs avonds om acht uur, ontvangt een afvaardiging van het college, de gemeentesecretaris en de managers van de afdelingen nieuwe bewoners, gekomen in 2009, in het gemeentehuis te Kollum.
De gemeente wil graag persoonlijk in contact komen met de nieuwe inwoners en hen informeren over gemeentezaken en de service die men van de gemeente mag verwachten.

Tijdens de avond vertelt burgemeester Bearn Bilker over de gemeente. Wethouder Reinoud Koster informeert daarna de gasten over de verschillende beleidsterreinen die de collegeleden in portefeuille hebben. Manager Tiede Boorsma geeft informatie over de vijf afdelingen.

In de pauze is er gelegenheid te praten met het college van B&W, de gemeentesecretaris (algemeen directeur) en de managers. Medewerkers van de afdeling Financiën verzorgen een presentatie. Ook kunnen verschillende kaarten en foto's van de woonomgeving worden ingekeken.

De nieuwe inwoners kunnen ook de expositie in de hal van het gemeentehuis, ingericht door Hennie Dijk - Stel uit Oudwoude en Rein Halbersma uit Kollum, bewonderen.

Er bestaat een mogelijkheid om schriftelijke vragen in te dienen. Na de pauze is er gelegenheid mondeling vragen te stellen. Het programma eindigt met een rondleiding door het gemeentehuis.


---

********************************
Gemeente Kollumerland c.a., Postbus 13, 9290 AA / Van Limburg Stirumweg 18, 9291 KB Kollum.