Gemeente Veere


Onthulling van het gerestaureerde schilderij

"Gedenkzuil voor Prins Willem van Oranje, Markies van Veere (1953-1584)"

Op dinsdag 16 februari 2010 wordt in de historische raadzaal van het Stadhuismuseum âDe Vierschaarâ in Veere het onlangs gerestaureerde schilderij uit 1586-1590 onthuld door Jan Bostelaar, wethouder Cultuur van Veere.

Het betreft een gedenkteken in de vorm van een rouwbord, opgericht door de Veerenaren, kort na de moord op de Markies. Onderzoek heeft aangetoond dat het uit de periode 1586-1590 dateert en waarschijnlijk het oudste nog bestaande monument is voor de âVader des Vaderlandsâ. De gemeente Veere als eigenaar, het Zeeuws Archief als beheerder en de Stichting Delta Cultureel, exploitant van het museum, presenteren gezamenlijk het eindresultaat.

De gemeente Veere en het Huis van Oranje-Nassau hebben een lange en opmerkelijk gemeenschappelijk geschiedenis, die begint in de zestiende eeuw. In de door het Zeeuws Archief beheerde verzameling bevinden zich een aantal voorwerpen die hieraan herinneren, zo ook een aantal schilderijen. Daaronder ook het genoemde schilderij waarvan in 1989 werd geconstateerd dat het in zeer slechte staat verkeerde. Er is gekozen voor een gefaseerd restauratieplan. Fase 1 en 2 zijn in 2005 en 2007 afgerond en de afrondende fase is in 2009 beëindigd. De totale kosten voor de restauratie bedroegen ⬠28.820,00