Gemeente Goedereede


Startbijeenkomst buurtpreventie

Eind vorig jaar organiseerden de politie, het jongerenopbouwwerk en de gemeente een informatieavond over buurtpreventie voor het wijkgebied Bredeweg, Broekweg en Diependorst. Het is de bedoeling om in Ouddorp een buurtpreventieteam met buurtbewoners op te zetten voor deze wijk. In maart vinden twee startbijeenkomsten plaats voor het buurtpreventieteam van bewoners. Buurtpreventie heeft tot doel om uw wijk samen met de andere bewoners veiliger en leefbaarder te maken.

Wat is buurtpreventie?
Vrijwilligers van Buurtpreventie zijn de oren en de ogen van de buurt! Buurtpreventie is een samenwerkingsvorm tussen u, de politie, de gemeente en PUSH Jongerenopbouwwerk om problemen in Ouddorp te benoemen en te bestrijden.
Binnen buurtpreventie zetten bewoners zich in voor hun eigen buurt door rond te lopen. Niet
zomaar wandelen, maar georganiseerd en gestructureerd lopen en opletten. Ze letten op verdachte
en onveilige situaties, zoals:


* Een auto die niet is afgesloten of waarin nog waardevolle spullen liggen....

* Een verdachte persoon die zich ophoudt op donkere plekken rond woningen en auto's.....

* Gevaarlijke situaties in het verkeer......
* Scheefgezakte tegels, kapotte straatverlichting, kapotte speeltoestellen of een berg afval....

* Ramen en deuren die open staan waardoor ongenode gasten eenvoudig binnen kunnen komen...

* Rondhangende jongeren........

Rondhangende jongeren worden aangesproken, medebuurtbewoners worden gewaarschuwd om
de auto af te sluiten en ramen of deuren dicht te doen. Overige punten worden genoteerd en
doorgegeven aan de buurtcoördinator.

Waarom buurtpreventie?
Het doel van buurtpreventie is om door eigen inzet van de bewoners de leefbaarheid en veiligheid in Ouddorp te verbeteren. Buurtpreventie is positief voor uw buurt; mensen spreken elkaar aan op gedrag, er is weer sociale controle en er ontstaan nieuwe en hechtere contacten in de buurt. Door het preventieve optreden worden onveilige situaties voorkomen. Natuurlijk kan buurtpreventie alleen van de grond komen bij voldoende deelname van de buurtbewoners.

Wie doet wat?
De buurtpreventieteams melden alles bij het buurtmeldpunt; dit meldpunt wordt geleid door de
buurtcoördinator. De buurtcoördinator speelt alle informatie door naar de gemeente, politie of
PUSH Jongerenopbouwwerk en overlegt wat er moet gebeuren. Soms kan het gebeuren dat
bijvoorbeeld de wijkagent wordt ingeschakeld.

Deelnemers en aanmelden
Om te zorgen dat deelname aan het team niet te veel vrije tijd kost, zoekt de gemeente voldoende deelnemers. Bij voldoende aanmeldingen draait u één avond van twee uur per maand mee in het team. Daarnaast is er maandelijks een gezamenlijk overleg. Deelname aan het buurtpreventieteam ten behoeve van de leefbaarheid in uw wijk kost u dus slechts twee avonden per maand. Uw inzet maakt de wijk dus leefbaarder en veiliger! Meld u zich daarom aan voor het buurtpreventieteam, zodat buurtpreventie Ouddorp van start van gaan.

PUSH Jongerenopbouwwerken
Sportlaan 1, 3223 EV Hellevoetsluis
Telefoon: (0181) 31 66 88
E-mail: w.janssen@stichting-push.nl.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over het buurtpreventieteam? Neemt u dan contact op met de heer W. Janssen van jongerenopbouwwerk PUSH. Dat kan telefonisch via (0181) 31 66 88, of per e-mail; w.janssen@stichting-push.nl.