Senternovem

16-02-2010 | SDE 2010: weer warmtebonus voor biomassa

Evenals vorig jaar kent de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (open vanaf 1 maart 2010), voor enkele biomassa categorieën een warmtebonus. Het is namelijk van groot belang om de restwarmte die vrijkomt bij elektriciteitsopwekking uit biomassa nuttig aan te wenden.

Een installatie die in de praktijk (meer) warmte nuttig aanwendt en dus beter presteert heeft recht op een hoger basisbedrag en daarmee ook een hogere subsidie. De biomassa categorieën die in aanmerking komen voor de warmtebonus zijn:

* verbranding

* gft-vergisting

* (co-)vergisting van dierlijke mest

* kleinschalige verbranding van vaste en vloeibare biomassa

Meer informatie

Subsidie Biomassa 2010
Wijzigingsdatum | 16-02-2010