Gemeente Enkhuizen

Adviescommissie Wonen zoekt kritische woonconsumenten

Na een klein dipje neemt de woningvoorraad in Enkhuizen weer toe. Op dit moment telt de gemeente Enkhuizen ruim achtduizend woningen. En daar komen in de komende jaren ongetwijfeld nog woningen bij. Daarom wordt er in de gemeente Enkhuizen een Adviescommissie Wonen opgericht. De commissie bestaat uit deskundige vrijwilligers, die woning en woonomgeving beoordelen op woonkwaliteit, dat wil zeggen de praktische bruikbaarheid. Hierbij kiezen zij het perspectief van de (toekomstige) bewoner.

Praktisch wonen
Rijtjeshuizen, appartementen, seniorenwoningen wat voor typen woningen er ook gebouwd worden, het belangrijkste is dat al die huizen straks worden bewoond. Voor veel mensen spelen ligging, uiterlijk en type woning vaak de grootste rol bij de keuze van een woning. Maar hoe een huis in de praktijk woont, ervaart de gebruiker pas na een tijdje. Waar laat ik de buggy? Of de rollator? Kunnen de kinderen allemaal een eigen computer op de kamer hebben, mt internetaansluiting? En is mijn huis geschikt om zorg in te verlenen, mocht ik of n van mijn medebewoners te maken krijgen met functiebeperkingen? Een Adviescommissie Wonen komt al tijdens het bouwproces op voor de belangen van de bewoners en toetst de plannen voor renovatie en nieuwbouw vanuit het perspectief van de gebruiker.

Word lid!
VACpunt Wonen, de landelijke koepel van de Adviescommissies Wonen, is op zoek naar enthousiaste, kritische woonconsumenten om zitting te nemen in de nieuwe commissie. Nieuwe leden krijgen scholing aangeboden. Bent u genteresseerd in deelname aan een Adviescommissie Wonen? Neem dan contact op met Doni Boelhouwer van VACpunt Wonen, tel.: (030) 261 04 75, info@vacpuntwonen.nl. Kijk ook eens op www.vacpuntwonen.nl.