Rechtbank Leeuwarden


Rechter verbiedt bomenkap in Zwaagwesteinde

Op 16 februari 2010 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden besloten dat de gemeente Dantumadiel een aantal bomen voorlopig niet mag kappen. Het gaat om één van de drie kapvergunningen die burgemeester en wethouders hebben verleend in verband met het aanleggen van een nieuw bedrijventerrein in Zwaagwesteinde. Een inwoonster van Zwaagwesteinde had tegen die kapvergunning een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente en een voorlopige voorziening gevraagd bij de voorzieningenrechter.

Deze is tot de conclusie gekomen dat de gemeente weliswaar vindt dat de bomen een bepaalde waarde vertegenwoordigen, maar ten onrechte niet heeft aangegeven welke waarde dat precies is. Dat is wel van belang, omdat in zo'n geval de Algemene Plaatselijke Verordening de gemeente verplicht om een belangenafweging te maken. Deze belangenafweging heeft onvoldoende plaatsgevonden. In dat verband wijst de voorzieningenrechter erop, dat de bomen staan in het Nationale Landschap "De Noardlike Fryske Wâlden" en dat zij mogelijk van belang zijn voor vleermuizen. Verder heeft de gemeente niet duidelijk gemaakt, waarom het belang van het aanleggen van het bedrijventerrein de doorslag geeft. Ten slotte heeft de gemeente onvoldoende uitgelegd waarom door de kapvergunning geen afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieken van het landschap.

De gemeente moet nu op het bezwaarschrift beslissen. Zij kan de gebreken die de voorzieningenrechter heeft geconstateerd in het besluit op bezwaar herstellen. Omdat de voorzieningenrechter twijfelt of dat wel zal lukken en het kappen van bomen onomkeerbaar is, heeft hij de kapvergunning geschorst. Tegen zijn uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

LJ Nummer


BL3967

Bron: Rechtbank Leeuwarden
Datum actualiteit: 16 februari 2010