Gemeente Maassluis

Armoedebestrijding is meer dan inkomensondersteuning

Bij het bestrijden van armoede gaat het niet alleen om inkomensondersteuning, maar ook om het voorkomen van sociale uitsluiting. Dit is de kern van de nota Armoedebeleid die onlangs is verschenen. De inzet moet zijn gericht op het voorkomen van armoede en het doorgeven daarvan, maar ook op het voorkomen van eenzaamheid. Met verschillende maatregelen wil de gemeente stimuleren dat mensen kunnen meedoen aan de samenleving. Hierbij staan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de inwoners voorop.

Bij armoedebestrijding ligt de nadruk vaak vooral op financiële armoede. In de praktijk blijkt dat geldgebrek vaak ook sociale armoede of uitsluiting met zich meebrengt. Mensen die geen geld hebben om in hun basisbehoeften te voorzien, hebben ook geen geld voor activiteiten buitenshuis, zoals een sport of een cursus. Vaak ontstaat dan een negatieve spiraal en ontstaan ook andere problemen, zoals schulden, een slechte gezondheid of een alcoholverslaving. Dit is reden om beide aspecten aan te pakken.

Armoedebestrijding bij gezinnen met kinderen en het bevorderen van de participatie van kinderen is een van de speerpunten de komende jaren. Kinderen mogen niet de dupe zijn van de armoede van hun ouders. Daarom wordt hieraan extra aandacht besteed met onder meer de projecten Kinderen doen mee en 'n Zetje, waarbij gezinnen met een laag inkomen een bijdrage kunnen krijgen in de kosten voor bijvoorbeeld een computer of deelname aan een sport. Ook het voorkomen en bestrijden van problematische schulden krijgt extra aandacht. Daarnaast is en blijft het verlenen van financiële ondersteuning een belangrijk middel om mensen te helpen die leven in armoede.

Om meer inzicht te kriijgen in de behoeften van de doelgroep en te weten hoe inwoners van Maassluis aankijken tegen het armoedebeleid, wordt voorgesteld ieder jaar een stadsgesprek te organiseren over dit onderwerp.