Gemeente Maassluis

ROGplus scoort goed in vergelijkend onderzoek:

Meer voorzieningen tegen gemiddeld lagere kosten

In 2009 zijn in de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen meer woonvoorzieningen, meer scootmobielen en meer rolstoelen verstrekt dan in veel andere gemeenten. De kosten die hiervoor zijn gemaakt, zijn gemiddeld lager. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek naar individuele Wmo-voorzieningen waaraan 124 gemeenten hebben deelgenomen. Een ander opvallend resultaat is dat meer inwoners dan in de andere onderzochte gemeenten gebruik maken van hulp bij het huishouden; ook het aantal uren geleverde hulp ligt boven het gemiddelde. Zowel de kosten voor hulp bij het huishouden als de kosten die per cliënt worden gemaakt voor de Regiotaxi, zijn lager dan gemiddeld.

ROGplus verzorgt deze individuele Wmo-voorzieningen namens de drie gemeenten in de regio Nieuwe Waterweg Noord. De circa 180.000 inwoners van Maassluis, Schiedam en Vlaardingen raken steeds beter bekend met de mogelijkheden die de Wmo hen biedt. Dit blijkt onder meer uit het stijgend aantal aanvragen, van 8078 in 2008 tot 8414 in 2009.

Wethouder Pieter Kromdijk is tevreden met de resultaten: `In Maassluis streven we naar een ruimhartig beleid op dit terrein. Uit dit onderzoek blijkt dat we relatief veel mensen hebben kunnen helpen. En dat is goed nieuws. Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom zijn juist voorzieningen zoals de Regiotaxi en een scootmobiel erg belangrijk."