Gemeente Geldermalsen

Baggerwerkzaamheden Geldermalsen/Meteren

Mogelijke hinder op openbare weg door baggerwerkzaamheden in de omgeving Geldermalsen/Meteren.
Waterschap Rivierenland gaat baggeren. Het gaat om de sloten in de omgeving Geldermalsen - Meteren: het gebied ten noorden van de zuidelijke gemeentegrens tussen de 2 afslagen van de A15, ten oosten van de Nieuwstraat en Hooiweg, ten zuiden van de Linge, ten westen vanaf de industrieterreinen Poppenbouwing en Meersteeg (de Zeekade).

Hinder

Er wordt bagger afgevoerd via de openbare wegen. U ondervindt u er mogelijk hinder van. De werkzaamheden duren tot half april.

Noodzaak Baggeren

Na het baggeren is er meer ruimte voor aan- en afvoer van water. Dit is belangrijk bij hevige neerslag of extreme droogte. Bovendien verbetert de water- en bodemkwaliteit, wat gunstig is voor de planten en dieren die in en bij het water leven.

Vragen


* Waterschap Rivierenland, dhr. Mertens, (0344) 649090, f.mertens@wsrl.nl - www.waterschaprivierenland.nl .
* Gemeente Geldermalsen, dhr. Damme, (0345) 586611, n.damme@geldermalsen.nl - www.geldermalsen.nl
---

Openingstijden Klantencontactcentrum

Gemeentehuis Geldermalsen
Post: Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen
Bezoek: Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen
Telefoon: (0345) 586 611
Fax: (0345) 573 258