Gemeente MiddelburgBomenbuurt beschermd gemeentelijk monument

Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel van het college om de Bomenbuurt aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument.

De Stichting Bomenbuurt Griffioen heeft bij de gemeente aangedrongen op bescherming van de schoonheid, de ruimtelijke structuur en de cultuurhistorische waarden van de buurt. Wethouder Hannie Kool-Blokland was direct enthousiast over dit voorstel. Samen met Woongoed Middelburg - eigenaar van de 112 woningen â heeft de gemeente een beeldkwaliteitsplan op laten stellen door het Laboratorium voor Architectuur.

Alle door architect A. Rothuizen ontworpen woningen, worden met het groen als monumentcomplex aangewezen. Individueel hebben de panden geen hoge beschermingswaarde. Het gaat om het geheel aan bebouwing en groen, die in hun samenhang een ensemble vormen.

Door de Bomenbuurt aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument wordt de bestaande waardevolle situatie behouden, omdat slopen en (ver)bouwen dan vergunningsplichtig zijn. Het betekent niet dat er niks mogelijk is, maar wel dat de gemeente grip heeft op het behoud van de kwaliteiten van de wijk.

Gemeente Middelburg | Kanaalweg 3 | 4337 PA Middelburg | 0118 675000 info@middelburg.nl