Ministerie van Defensie

Kamerbrief met reactie op brief van de Stichting Herculesramp '96

16 februari 2010

Ondertekenaar: de staatssecretaris van Defensie

In reactie op uw verzoek van 16 december jl. met nummer 2009Z22703/2009D64852 bied ik u in afschrift mijn reactie aan op de brief van de Stichting Herculesramp '96 van november 2009.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

drs. J.G. de Vries

Verwijzingen

* Kamerbrief met reactie op brief van de Stichting Herculesramp '96 Zie het origineel


* Bijlage: brief staatssecretaris aan de voorzitter van de Stichting Herculesramp '96 * Kamerstuk | 16 februari 2010 | pdf, 2 pagina's, 73 KB