FNV

fnv_lokaal

16-2-2010

Sociaal beleid van gemeenten nu belangrijker dan ooit

Vandaag presenteert de FNV de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg. Dit onderzoek, waaraan bijna 200 gemeenten hebben meegedaan, maakt onderdeel uit van de FNV-campagne om sociale thema's op de agenda te zetten bij de komende gemeenteraadsverkiezing op 3 maart. Door de gevolgen van de crisis is het sociaal beleid van gemeenten nu belangrijker dan ooit.

De FNV heeft gegevens verzameld over armoedebeleid, aanbesteding van de thuiszorg en aanpak van de crisis door gemeenten. De gemeentes die maximaal scoren op deze punten zijn: Breda, Nijmegen, Doetinchem, Hengelo en Meterwolde.

Minimabeleid "Nu veel mensen in de problemen zitten, is het extra belangrijk dat zij terug kunnen vallen op een goed vangnet", aldus FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld. "Het is verheugend dat een groot deel van de gemeenten het budget voor het minimabeleid heeft verhoogd. Ik hoop wel dat de komende bezuinigingen hier geen verandering in gaan brengen: we mogen de crisis niet afwentelen op de mensen met de laagste inkomens."

Thuiszorg De conclusies van het onderzoek zijn wisselend. Op diverse onderdelen ziet de FNV dat het sociaal beleid waar zij al jaren voor pleit steeds meer ingang vindt. Maar de FNV maakt zich ook zorgen, met name over de aanbesteding van thuiszorg. Hartveld: "Helaas blijkt nog altijd een meerderheid van de gemeenten voor een dubbeltje op de eerste rang te willen zitten en tarieven te hanteren waarvoor geen goede kwaliteit zorg geleverd kan worden".

Re-integratie en duurzame inkoop De FNV is tevreden over het feit dat gemeenten nu het belang van duurzame re-integratie inzien. Gemeenten houden nu een vinger aan de pols bij mensen die de bijstand zijn uitgestroomd. Ook ziet de FNV enige vooruitgang op het gebied van duurzaam inkopen.

Presentaties De uitkomsten worden vandaag op zes plaatsen in het land gepresenteerd. In Rotterdam worden ze door FNV-voorzitter Agnes Jongerius aangeboden aan wethouder Dominic Schrijer. In de loop van de week vinden er meer presentaties plaats. Klik hier voor een overzicht >>

Meer informatie Hieronder kun je de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2010 downloaden.