Gemeente Kapelle

Jongerendebat: 'Politiek moet aan de bak om jeugd te bereiken'

Onder het motto: als jongeren niet naar de politiek komen, dan brengen we de politiek naar de jongeren, organiseerde het jongerenwerk van de gemeente op woensdag 10 februari jl. een debatavond in jongerencentrum Trinnety aan de Vroonlandseweg in Kapelle.

In het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart a.s. wilde de gemeente jongeren de kans geven met politici in debat te gaan over wat de gemeente voor hen doet en nog meer kan doen. Alle politieke partijen waren dan ook aanwezig om de vragen en opmerkingen van de aanwezige jongeren te beantwoorden.

Â

Het debat werd geleid door Chris Derks en Cecile Hubregtse van de jongerensite âwatisnuje.nlâ van dagblad PZC. Jongerenwerker Chris Scheermeijer had de organisatie samen met de krant en site gedaan, omdat daar veel ervaring is met het organiseren van dit soort debatten. Vooraf verwachtte hij een deelname van ongeveer 40 jongeren. Aan het eind van de avond, na de schaduwverkiezingen, telde hij 28 uitgebrachte stemmen. Minder dan verwacht, maar mogelijk was de sneeuwstorm daar mede schuldig aan.

Â

Het debat werd ingeleid door een filmpje met vraaggesprekken. Daaruit, en ook uit het debat zelf, bleek een opmerkelijke tevredenheid met Kapelle. Misschien lag het aan de aanwezige jongeren, maar veel vuurwerk leverden de film en de avond niet op. Diverse politici omschreven de film als âbraafâ en ook tijdens het debat kwamen de aanwezige politici niet echt in het nauw. In elk gaval niet door de jongeren, soms wel door de beperkte spreektijd.

Â

Communicatie

Drie stellingen moesten de tongen los maken. De eerste was: in Kapelle kun je niet uitgaan. Daar waren de jongeren het in meerderheid mee eens, maar velen vonden het best dat in Goes te doen. De cafés in de gemeente vinden ze oubollig, een meer op jongeren gerichte gelegenheid zou wel fijn zijn. De gemeente is begonnen met een proef om Trinnety regelmatig in het weekend open te stellen voor de groep 14 plussers, omdat die groep vaak nog niet naar Goes mag. Een tweede jaarlijks evenement in de gemeente zouden de jongeren ook graag hebben. Dat is volgens de VVD moeilijk, omdat het veel organisatie vraagt. De aanwezige politieke partijen waren hier overigens niet op tegen, maar het initiatief voor dit soort zaken ligt niet bij de gemeente, maar bij ondernemers of particulieren.

Â

De tweede stelling was: jongeren worden in de gemeente niet serieus genomen. Hier kwam wel reactie op: jongeren weten niet goed hoe ze hun zaak of hun ideeën bij de gemeente kunnen krijgen en als ze iets willen opzetten of contact zoeken, gebeurt het vaak dat ze geen reactie krijgen of dat zaken veel te lang duren. Wel zeiden diverse jongeren ook, dat sinds de komst van jongerenwerker Chris Scheermeijer dit sterk verbeterd is. Daarmee is het besluit van de gemeenteraad om een eigen jongerenwerker in dienst te nemen een goed idee gebleken. Advies van de aanwezige politici: zoek rechtstreeks contact met leden van de gemeenteraad, niet met het gemeentehuis. Bij deze stelling bleek een tegenstelling tussen enkele partijen: Gemeentebelang zet in op de vorming van een jongerenraad om jongeren te bereiken, de SGP ziet hier niets in en werkt liever via specifieke projecten, De Christen Unie hoopt jongeren via de eigen jonge leden te bereiken. De PvdA trok het boetekleed aan: deze partij vindt dat er (nog) meer inspanning gepleegd moet worden om jongeren te bereiken.

Â

Wonen en werken

De derde stelling was: zodra ik de kans krijg, ben ik weg uit Kapelle. De uitkomsten van deze stelling waren op zijn minst opmerkelijk te noemen. Hoewel de meeste jongeren noodgedwongen buiten Kapelle gaan studeren, geven de meeste aan na hun studie terug te willen komen. Als er in Kapelle tenminste werk en een betaalbaar huis te vinden is. Volgens de jongeren is er in Kapelle en Wemeldinge een schrijnend gebrek aan betaalbare starterwoningen. Ze kregen daarin bijval van de aanwezige politici. Ook in de raadsvergaderingen heeft de roep om meer betaalbare woningen al vaak geklonken, maar de praktijk van de markt blijkt hardnekkig: projectontwikkelaars moeten de financiën wel rond krijgen en dat blijkt niet mee te vallen. Het bieden van voldoende werkgelegenheid is voor alle partijen een streven.

Â

Wederom niet veel echte tegenstellingen tussen politiek en jongeren. Al met al blijft de conclusie dat vooral het bereiken van jongeren, het met hen in gesprek komen, de grootste uitdaging is voor de politiek. Tijdens de avond werd een idee geopperd voor een gemeentelijke Hyves-pagina, maar dit idee kreeg onder deze groep jongeren voorlopig weinig bijval. Het idee van jongerenwerker Chris om vaker een dergelijke ontmoetings- en debatavond te organiseren werd met meer enthousiasme ontvangen.

Â

Het debat werd afgesloten met schaduwverkiezingen. Elke politieke partij mocht nog even kort aangeven wat zij de komende vier jaar voor de jongeren willen gaan doen. Na telling van de stemmen bleek, dat Gemeentebelang bij de aanwezige jongeren momenteel het meeste aanspreekt, deze partij werd de overtuigende winnaar met 11 van de 28 stemmen. Tweede plaats was voor de PvdA met 7 stemmen, derde werd de VVD met 5 stemmen.

Â

Desirée Schouten.