Gemeente Westvoorne


Handhavingsnota Westvoorne

In januari 2009 is de eerste herziening van de âHandhavingsnota Westvoorneâ door de gemeenteraad vastgesteld. In de handhavingsnota is aangegeven dat in het gehele gebied van Westvoorne een inventarisatie zal plaatsvinden.

Deze gegevens zijn nodig voor bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan of voor het uitwerken van nieuw beleid op het gebied van ruimtelijke ordening in onze gemeente. Het is van belang dat iedere inwoner zich aan de regels houdt. De gemeente ziet toe op het handhaven van die regels.

Â

Met de gebiedsinventarisatie wordt de bestaande situatie, de zogenaamde ânulsituatieâ vastgelegd. Degene die de inventarisatie uitvoert, zal ieder perceel bezoeken en daar zowel de bebouwing als de gebruikssituatie bekijken en vastleggen. We zijn inmiddels gestart met het (deel)gebied rondom de binnenduinrand en polder Stuifakker. Dit gebied ligt (globaal begrensd) tussen de Korteweg, Vleerdamsedijk, Boomweg, Verlengde Lodderlandsedijk, Heveringseweg, Berkenrijsweg, tot aan de westrand van de dorpskern Oostvoorne. De eerstvolgende gebieden die daarna bezocht zullen worden, zullenopnieuw via de gemeentepagina kenbaar worden gemaakt. Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoonnummer 0181 - 408 049, frontoffice Bureau Bouwen van de gemeente Westvoorne.

Â

Â

Het gemeentebestuur van Westvoorne verzoekt uw medewerking bij de uitvoering van de inventarisatie.

De medewerker die bij u langskomt is in het bezit van een door de gemeente afgegeven legitimatiebewijs en hij zal dit op verzoek altijd tonen. Wanneer u niet thuis bent en uw erf is toegankelijk dan maakt de medewerker alvast de inventarisatie. Hij meldt u dat hij bij u is geweest door middel van een kaartje in de bus. Wanneer uw erf niet toegankelijk is, zal hij ook een kaartje in de bus doen met de vraag een afspraak te maken.
Â

Â

Handhavingsnota