Gemeente Westvoorne

Hondenpoep, vies en onnodig

Naar aanleiding van jarenlange klachten vanuit burgers is de gemeente Westvoorne begonnen met het ontwikkelen van een hondenpoepbeleid.

De gemeente Westvoorne wil hiermee aangeven dat deze vorm van overlast onze aandacht heeft. Er zal dan ook handhavend worden opgetreden bij het niet opruimen van de poep door de hondenbezitter. Dit probleem heeft namelijk alles met hun baasjes te maken. Uiteraard betekent dit niet dat iedere hondenbezitter zich schuldig maakt aan het veroorzaken van overlast. Toch is een deel van de hondenbezitters zich er niet van bewust dat hondenpoep veel irritatie geeft onder de bevolking. Erin trappen wordt door iedereen als heel vervelend ervaren. De gemeente is absoluut niet tegen huisdieren, maar vindt wel dat hondenbezitters hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Â

Om hondenbezitters tegemoet te komen zal de gemeente binnenkort hondenpoepzakjes uitdelen aan hondenbezitters. Ook zullen op enkele plaatsen extra afvalbakken geplaatst worden, zodat niet te lang met een volle poepzak gelopen hoeft te worden. De hondenbezitters die ook van de hondenpoepzak geen gebruik willen maken, zullen uiteindelijk bestraft worden met een boete van 90 euro. Speciaal voor de overlast door hondenpoep wordt er een buitengewoon opsporingsambtenaar aangesteld die hierop toezicht gaat houden. We gaan er vanuit dat hondenbezitters hun verantwoordelijkheid nemen en het niet zover hoeft te komen dat er boetes moeten worden uitgeschreven.