Rijksvoorlichtingsdienst

Schadefonds Geweldsmisdrijven bereikt slechts een vijfde van de slachtoffers

Slechts een klein deel van slachtoffers van geweldsmisdrijven, klopt aan bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Uit eigen onderzoek van het fonds blijkt dat jaarlijks 28.000 slachtoffers een beroep zouden willen en kunnen doen op de wettelijke regelingen voor een financiële tegemoetkoming. In werkelijkheid doet maar een vijfde van de slachtoffers dit.

Het Schadefonds probeert daarom zijn bekendheid verder te vergroten bij de organisaties die direct contact hebben met slachtoffers, zoals Slachtofferhulp Nederland, de politie, GGZ-instellingen en de Steunpunten Huiselijk Geweld. Zo kunnen meer slachtoffers gewezen worden op de mogelijkheden van het Schadefonds.

Uit eerder onderzoek van het Schadefonds bleek al, dat veel slachtoffers van geweldsmisdrijven onbekend zijn met het fonds. In het vervolgonderzoek dat nu is gedaan, werd vooral gekeken naar wat redenen kunnen zijn waarom slachtoffers geen beroep doen op het Schadefonds.

De belangrijkste verklaring blijkt te zijn dat 72% van de jaarlijkse slachtoffers van geweldsmisdrijven het Schadefonds niet kent. Verder blijkt dat ook het aantal verwijzingen door Slachtofferhulp Nederland nog aanmerkelijk kan stijgen. Overigens werkt het Schadefonds al jaren nauw samen met Slachtofferhulp en komt de helft van de jaarlijkse aanvragen via deze organisatie binnen.

Naast onbekendheid en het niet doorverwezen worden, blijken er nog andere redenen te zijn waarom slachtoffers niet aankloppen bij het Schadefonds. Zo heeft een deel van de slachtoffers geen behoefte aan een uitkering, vindt een deel bestraffing van de dader belangrijker dan geld en zijn er ook slachtoffers die op andere wijze een vergoeding voor geleden schade zoeken.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het moeilijk is het juiste moment te bepalen om slachtoffers te wijzen op, dan wel te helpen bij het indienen van een aanvraag bij het Schadefonds. Dit komt omdat slachtoffers niet allemaal op hetzelfde moment in het verwerkingsproces openstaan voor het indienen van een aanvraag. Sommigen willen het direct, anderen staan er pas jaren later voor open. Ook is voor veel slachtoffers ondersteuning bij een aanvraag van begin tot eind van belang.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten voert het Schadefonds inmiddels overleg met Slachtofferhulp, om ervoor te zorgen dat meer slachtoffers gewezen worden op de mogelijkheden van het Schadefonds. Daarnaast zal het Schadefonds zijn contacten met andere verwijzende organisaties verder versterken. Hierbij kan gedacht worden aan de politie, GGZ-instellingen, Slachtofferloketten, Steunpunten Huiselijk Geweld, organisaties die strijden tegen mensenhandel en onvrijwillige prostitutie, nabestaandenorganisaties en lotgenotengroepen.

Het Schadefonds gaat zo meer slachtoffers van geweldmisdrijven bereiken.

Noot voor redacties (