Rijksvoorlichtingsdienst

Darmkankerscreening vergt zorgvuldig besluit


Volgens Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan invoering van een bevolkingsonderzoek naar darmkanker van grote betekenis zijn voor de volksgezondheid. Hij wil komend jaar benutten om een aantal knelpunten bij invoering in kaart te brengen voordat er een definitief besluit wordt genomen. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken verwacht de minister in het voorjaar van 2011 een zorgvuldig besluit te kunnen nemen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de minister reageert op het advies van de Gezondheidsraad van 17 november 2009.

Capaciteit en financiën

Een absolute voorwaarde voor het invoeren van een bevolkingsonderzoek is dat er voldoende kwaliteit en capaciteit is voor de diagnose. Bij het onderzoek naar darmkanker is die capaciteit een belangrijk knelpunt. Op dit moment zijn er te weinig artsen beschikbaar voor vervolgonderzoek (coloscopie) en eventueel behandeling in het ziekenhuis. Jaarlijks worden nu meer maag-, darm- en leverartsen opgeleid. Bij een positief besluit over het bevolkingsonderzoek zal hoe dan ook sprake zijn van een gefaseerde invoering. Vanaf 2019 is de capaciteit voldoende om de volledige doelgroep in het onderzoek te betrekken. Het gaat dan om mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar.

Minister Klink wil komend jaar ook gebruiken om te kijken naar een andere taakverdeling in ziekenhuizen. Door differentiatie in opleiding kan bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist een coloscopie uitvoeren. De minister wil met de beroepsgroepen in gesprek over de stand van zaken en verdere mogelijkheden van zo'n andere taakverdeling. Verder wil de minister komend jaar gebruiken voor onderzoek naar de financiële dekking.

Noot voor redacties (