Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden genomineerd voor Gouden Giraffe 2010

Den Haag, 16 februari 2010

De foto-expositie `Een ideale wereld...' van Nationale Nederlanden is genomineerd voor de `Gouden Giraffe 2010', een prijs in de reclamewereld die wordt uitgereikt aan sterke, originele of gewaagde evenementenconcepten. De expositie vormde vorig jaar april officieel de start van de bewustwordingscampagne 'Een ideale wereld ...', die aandacht vroeg voor arbeidsongeschiktheid onder zelfstandig ondernemers. Acteur Thom Hoffman fotografeerde een aantal onverzekerde en arbeidsongeschikt geraakte zelfstandig ondernemers. Deze portretten werden tentoongesteld in Gallery Whitespace Amsterdam.

Uit onderzoek van Nationale Nederlanden in 2009 bleek dat maar liefst 6 op de 10 zelfstandig ondernemers in Nederland niet of onvoldoende verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. De ondernemer denkt hier in de meeste gevallen niet aan tot het te laat is. Nationale Nederlanden wil hier graag verandering in brengen en heeft daartoe, in samenwerking met Conspiracy Concepts, vorig jaar een campagne ontwikkeld over arbeidsongeschiktheid. De campagne `Een ideale wereld...' had als doel in te spelen op het bewustzijn en gevoel van ondernemers en politiek.

Mensen die arbeidsongeschikt zijn en moeten vechten om weer een volwaardig (werkend) bestaan op te bouwen zijn nauwelijks zichtbaar in onze maatschappij. Het probleem lijkt er niet te zijn. Vooral zelfstandig ondernemers lijken zich hier niet druk over te maken: Zij geloven in zichzelf en gaan er niet van uit dat hen iets zal overkomen. Het lijkt bijna of ze in een 'ideale wereld' leven, waar alles rechtgezet kan worden. Daarom werd `Een ideale wereld...' gekozen als centraal thema van de expositie en de ondersteunende campagne. De foto-expositie van portretten van arbeidsongeschikt geraakte ondernemers vormde de start van de campagne door arbeidsongeschiktheid letterlijk een gezicht te geven.

Op de website http://www.eenidealewereld.nl zijn onder andere de foto's en de resultaten van het onderzoek te bekijken.

De Gouden Giraffes 2010 worden op woensdag 10 maart 2010 uitgereikt in de RAI Amsterdam.