Provincie Utrecht

Provincie Utrecht stimulator voor burgerparticipatie in Europa

16-2-2010 -

De provincie Utrecht wil op het gebied van burgerparticipatie een stimulerende rol spelen voor andere lokale en regionale overheden in Europa. Dat werd vandaag duidelijk tijdens een bijeenkomst van de Institutionele Commissie van het Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa. Zij vergaderden speciaal daarvoor deze keer niet in Straatsburg, maar in het provinciehuis van Utrecht.

Lokale en regionale bestuurders uit de 47 landen van heel Europa waren vertegenwoordigd. De Universiteit Utrecht heeft verkennend onderzoek gedaan naar burgerparticipatie in de landen van de Raad van Europa. Een Hongaarse onderzoeker gaat hier een vervolgonderzoek op baseren. Dat moet inzicht geven welke vormen van participatie het meest geschikt zijn bij bepaalde beleidsonderwerpen en in welke fases van een beleidsproces.

De bijeenkomst van de Institutionele Commissie van het Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa was een vervolg op de ministersconferentie die in november 2009 in Utrecht plaatsvond. Toen werd een protocol ondertekend waarin het recht op burgerparticipatie is vastgelegd. Het doel van de Raad van Europa is het bevorderen van democratie binnen alle overheidslagen. Burgerparticipatie wordt daarbij gezien als een belangrijk onderdeel hiervan. Gedeputeerde Marjan Haak van de provincie Utrecht en lid van het congres van de Raad van Europa is benoemd tot rapporteur van het vervolgonderzoek naar burgerparticipatie.Meer informatie: Koen van Tankeren, telefoon 030 258 2153