Reclame Code Commissie


1


6 februari 2010

Folder van Het Nieuwe Rijk onvoldoende als reclame herkenbaar en inhoud in strijd met de goede smaak en fatsoen.

Het betreft een folder waarin staat dat men, bij wijze van proef en vooruitlopend op potentiële nieuwe wetgeving, op vertoon van een reisdocument kosteloos zijn Burger Service Nummer op de linkerarm kan laten tatoeëren. In de folder wordt toegelicht hoe de tatoeage moet worden aangebracht en hoe men de tatoeage bij zijn gemeente kan laten controleren en registreren. De folder eindigt met de mededeling dat men zich tot zijn gemeente kan wenden voor meer informatie.

De Reclame Code Commissie is van oordeel dat de folder de indruk wekt dat het om een kennisgeving van de rijksoverheid gaat in verband met een nieuwe overheidsregeling.

Daardoor is de folder onvoldoende als reclame herkenbaar. Verweerder had zich in de folder als afzender dienen te identificeren, hetgeen niet is gebeurd.

Door de indruk te wekken dat de overheid een regeling invoert die doet denken aan de wijze waarop tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangenen in concentratiekampen een identificatienummer op hun arm kregen getatoeëerd, legt verweerder een direct verband tussen die nazipraktijken en de nieuwe wettelijke regeling op grond waarvan men verplicht is vingerafdrukken af te staan bij het aanvragen van een nieuw reisdocument. Naar het oordeel van de Commissie gaat de wijze waarop verweerder zijn denkbeeld (verweerder vindt dat die nieuwe wettelijke regeling moet worden gewijzigd of ingetrokken) aanprijst de grenzen van het toelaatbare te buiten. Weliswaar staat het verweerder krachtens de vrijheid van meningsuiting vrij dat denkbeeld te verkondigen en zich daarbij op krachtige wijze uit te laten, maar deze vrijheid gaat niet zo ver dat verweerder de nieuwe wettelijke regeling in verband mag brengen met nazipraktijken.

De Commissie adviseert het Nieuwe Rijk niet meer op een dergelijke wijze haar denkbeelden te verspreiden. Gelet op de zeer indringende wijze waarop verweerder haar - onvoldoende als reclame herkenbare - denkbeeld in de folder tot uitdrukking brengt, ziet de Commissie aanleiding de uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Dossier 2009/00865