ChristenUnie


ChristenUnie Nunspeet wil dat gemeente beter communiceert

dinsdag 16 februari 2010 11:01 De inwoners van de gemeente Nunspeet klagen over de communicatie vanuit het gemeentehuis. De ChristenUnie wil daarom dat de gemeente mensen actiever informeert en betrekt bij besluitvorming. Gert van den Berg: "Het is cruciaal dat inwoners ervaren dat de gemeente naar hen luistert en hen serieus neemt". De ChristenUnie wil dat de gemeente snel en duidelijk is.

"Een goede communicatie begint met klantvriendelijke dienstverlening. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat reacties van inwoners adequaat beantwoord worden. Brieven blijven soms veel te lang liggen en als er dan uiteindelijk antwoord komt is de inhoud nauwelijks te begrijpen vanwege het gebruik van ambtelijke taal en dure woorden".

De ChristenUnie benadrukt dat de gemeente het niet iedereen naar de zin kan maken. Gert van den Berg: "Er moeten in het algemeen belang soms keuzes gemaakt worden waar individuele burgers niet blij mee zijn. Dat kan niet anders, maar we mogen verwachten dat de gemeente zich wel inspant om de gemaakte keuzes te motiveren en uit te leggen. Daar hebben onze inwoners recht op".

Klantvriendelijke dienstverlening
Er gebeurt te veel waar burgers geen weet van hebben, terwijl het hen wel aangaat. De ene keer gaat het om werkzaamheden voor hun eigen deur. De andere keer om ingrepen op plaatsen waar iedereen komt. Gert van den Berg noemt het voorbeeld van de bomenkap in de Dorpsstraat: "Het is vanzelfsprekend dat inwoners protesteren als er midden in het centrum van Nunspeet ineens rigoureus bomen gekapt worden, zonder dat zij daarover geïnformeerd zijn en zonder dat zij weten dat er nieuwe bomen voor in de plaats komen". Daar voegt hij nog aan toe: "Een uitleg om daarvoor gemeenschapsgeld in te zetten kan ook geen kwaad...".

De fractievoorzitter verlangt van de gemeente dat zij zich beter verplaatst in de omstandigheden van burgers: "Het is niet leuk als er in de directe woonomgeving van mensen dingen veranderen zonder dat ze daarover geïnformeerd zijn - of het nu gaat om de aanleg van een parkeerterrein, het instellen van eenrichtingverkeer of het kappen van bomen. Het moet voor de gemeente vanzelfsprekend zijn om mensen in een vroeg stadium actief te betrekken bij veranderingen in hun straat of buurt, zonder dat we vervallen in een mentaliteit van 'u vraagt, wij draaien'. Dat past bij een dienstbare overheid". Hij verwacht dat de gemeente zich bij de uitvoering van allerlei werkzaamheden afvraagt wat de impact is op de omgeving en de communicatie daarop afstemt.

(Bron: Veluweland.nl, 16 februari 2010)