Gemeente Binnenmaas

Verkiezingen 2010

Bedrijvenpark start uitvoering

Op 15 februari is het officiële startsein gegeven voor de realisatie van Bedrijvenpark Hoeksche Waard. Onder toeziend oog van bestuurders, belanghebbenden en ondernemers is het Bouwbord onthuld dat aan de Boonsweg wordt geplaatst. In opdracht van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten wordt in de Noordrand van de Hoeksche Waard, met steun van de provincie Zuid-Holland, de komende jaren gewerkt aan een duurzaam en onderscheidend bedrijvenpark van én voor de regio. Bedrijvenpark HW ondertekening 15-02-10

Bedrijvenpark Hoeksche Waard wordt ingepast in het Nationaal Landschap en krijgt een duurzaam karakter. Dit wordt onder andere zichtbaar in de energievoorziening, het materiaalgebruik en de landschappelijke inpassing. In een korte speech sprak gedeputeerde Van Dijk van de provincie Zuid-Holland zijn waardering uit voor de gekozen aanpak en benadrukte hij het belang van de duurzame maatregelen. De provincie wil deze initiatieven graag steunen en verder brengen. Daarom hebben gedeputeerde Van Dijk, burgemeester Borgdorff van de gemeente Binnenmaas en directeur Van Lente van het Ontwikkelingsbedrijf Bedrijvenpark Hoeksche Waard B.V. tijdens deze bijeenkomst een intentieverklaring ondertekend waarin partijen uitspreken gezamenlijk te streven naar de toepassing van zonne-energie op het Bedrijvenpark.

Hoogtepunt

Hoogtepunt van de middag was de presentatie van het Bouwbord dat aan de Boonsweg zal worden geplaatst. Wethouder Lafeber van de gemeente Binnenmaas, Bedrijvenpark HW onthulling bouwbord 15-02-10 wethouder Flieringa van de gemeente Cromstrijen, wethouder Reijnierse van de gemeente Korendijk, wethouder Van Buuren van de gemeente Oud-Beijerland en burgemeester Klijs van de gemeente Strijen, allen lid van de Raad van Commissarissen, onthulden gezamenlijk het drie meter hoge bord. Op 16 februari wordt het bord aan de Boonsweg geplaatst.

In 2009 is het bestemmingsplan voor regionaal Bedrijvenpark Hoeksche Waard goedgekeurd door de provincie. Inmiddels is het bestemmingsplan in werking getreden. Tegen het bestemmingsplan voor het regionaal Bedrijvenpark Hoeksche Waard is door een aantal partijen beroep aangetekend bij de Raad van State. Bedrijvenpark Hoeksche Waard C.V. start met de uitvoering, vooruitlopend op de uitspraak in de beroepsprocedure. Bedrijvenpark Hoeksche Waard C.V. kiest bewust hiervoor om bedrijven die zich willen vestigen niet langer dan nodig te laten wachten.

Het jaar 2010 staat voor Bedrijvenpark Hoeksche Waard in het teken van het aanleggen van de infrastructuur en het bouwrijp maken van de kavels. Hiertoe is Bedrijvenpark Hoeksche Waard gestart met een proefvoorbelasting van een klein deel van de kavels, om informatie te vergaren over de zetting van gronden in het gebied. Tevens wordt een tijdelijke ontsluiting van het gebied gerealiseerd ten behoeve van het bouwverkeer. Naar verwachting kan de grond begin 2011 kan worden uitgegeven en worden bebouwd door bedrijven.

Dit is een bericht van Bedrijvenpark Hoeksche Waard