Gemeente De Marne


Activiteitenlijst college B&W (week 7)

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Woensdag 17 februari

* Burgemeester Koos Wiersma en de wethouders Jeen Hiemstra en Menne van Dijk zijn aanwezig bij het overleg met het Ondernemersplatform (gemeentehuis)
* Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Jeen Hiemstra hebben overleg met het Visserijmuseum Zoutkamp
* Wethouder Jeen Hiemstra is aanwezig bij een overleg met LAG (Leader Actie Groep Hoogeland) (Groningen)

Donderdag 18 februari

* Burgemeester Koos Wiersma verricht de officiële opening van het nieuwe gedeelte van de Ichtusschool in Zoutkamp
* Burgemeester Koos Wiersma gaat naar het bestuurlijk overleg van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Groningen (OGGz) in Groningen
* Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Menne van Dijk zijn aanwezig bij de installatie van de heer H.P. Bakker als nieuwe burgemeester van Bedum
* Het college van B&W is aanwezig bij de verkiezingsavond (lijsttrekkersdebat) in het gemeentehuis van De Marne
* Wethouder Jeen Hiemstra heeft een gesprek met zorginstelling De Hoven (gemeentehuis)
* Wethouder Menne van Dijk heeft een Portefeuillehoudersoverleg Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) (Bedum)
* Wethouder Menne van Dijk heeft overleg met het dagelijks bestuur van Ability (Uithuizen)
* Nico Bakker heeft overleg met de Stuurgroep Riolering (De Marne en RioNoord) (provinciehuis Groningen)
* Wethouder Nico Bakker heeft een GO-vergadering Openbaar Onderwijs Lauwers & Ems (gh Uithuizen)
* Wethouder Nico Bakker bezoekt de Maritieme Sociëteit Groningen

Vrijdag 19 februari

* Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Jeen Hiemstra hebben overleg met twee bestuursleden van Dorpsbelangen Ulrum
* Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Jeen Hiemstra zijn aanwezig bij de feestelijke opening van het project Pieterbuurstermaar in Pieterburen
* Wethouder Jeen Hiemstra en wethouder Menne van Dijk hebben een overleg met de Zonnehuisgroep
* Wethouder Nico Bakker heeft overleg met de Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer (Leens)

Dinsdag 23 februari

* Collegevergadering van burgemeester en wethouders
* Spreekuur van het college van burgemeester en wethouders