Gemeente Hoorn

Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn aangepast

Per 1 januari 2010 heeft de gemeente Hoorn een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 2010. De nieuwe verordening was nodig omdat er overbodige regels waren en de gemeente het voor inwoners en bedrijven gemakkelijker wil maken.

Een aantal van deze veranderingen zijn: Voor collecteren is geen vergunning meer nodig. Hier moet alleen nog melding van worden gedaan.
De ontheffing die winkeliers nodig hadden om hun winkelwagentjes beschikbaar te stellen voor vervoer over de weg is vervallen Straatartiesten en beroepen zoals glazen wassers hoeven geen vergunning meer aan te vragen.
Voor bepaalde bomen in de bebouwde kom is het niet meer nodig een kapvergunning aan te vragen. In de APV is een opsomming gegeven wanneer dat geldt.
Voor het plaatsen van voorwerpen op, aan, of boven de weg, bijvoorbeeld kledingrekken bij kledingwinkels, is geen vergunning meer nodig. Een melding is voldoende.

De gehele vernieuwde APV is te vinden op de website www.hoorn.nl. Laatste wijziging van deze pagina: 16 februari 2010