Rechtbank 's-Gravenhage

Voorzieningenrechter wijst voorschot op schadevergoeding aan De Uithof af

Den Haag, 16 februari 2010 - De voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage heeft vandaag uitspraak gedaan in het kort geding van De Uithof Haaglanden B.V. tegen Interpolis Schade en Klimaatscherm B.V. De vorderingen van De Uithof zijn afgewezen.

Op 22 december 2009 is het klimaatscherm, dat dient als overkapping van de 400 meter ijsbaan van De Uithof, gedeeltelijk ingestort. Op last van de brandweer en de Gemeente Den Haag is De Uithof die dag geheel gesloten. Op 25 december 2009 is het complex weer geopend, met uitzondering van de ijsbaan. De ijsbaan is op 12 januari 2010 weer geopend.

De Uithof heeft Interpolis op 22 december 2009 op de hoogte gesteld van het instorten van de schermconstructie en heeft uitkering onder de verzekering van de geleden schade geclaimd. Bij brief van 14 januari 2010 heeft Interpolis elke aansprakelijkheid uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst van de hand gewezen.

De Uithof vorderde in dit kort geding een hoofdelijke veroordeling van Interpolis en Klimaatscherm tot betaling van een bedrag van EUR 350.000 als voorschot op de door haar geleden schade door bedrijfsstagnatie.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat toewijzing van een voorschot op de schadevergoeding zoals door De Uithof gevorderd het kader van dit kort geding te buiten gaat. In het vonnis staat welke omstandigheden de voorzieningenrechter daarbij in aanmerking heeft genomen.

LJ Nummer

BL3970


Bron: Rechtbank 's-Gravenhage Datum actualiteit: 16 februari 2010