Waterschap ZuiderzeelandWaterschap Zuiderzeeland stelt beverprotocol vast

Het dagelijks bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft het `Beverprotocol Waterschap Zuiderzeeland' vastgesteld. Het bestuurlijk vaststellen van het protocol geeft een toetsingskader controlerende instanties. Daarnaast biedt het duidelijkheid in de dagelijkse, praktische taakuitoefening van het waterbeheer.

Momenteel omvat de beverpopulatie in Flevoland circa negentig exemplaren verspreid over dertig burchten. Het waterschap krijgt in de dagelijkse taakuitoefening van het waterbeheer steeds vaker te maken met de aanwezigheid en de effecten van het gedrag van de bever.

De bever behoort tot de groep van de zwaarst beschermde soorten die samen met hun leefgebied beschermd moeten worden. Waterschap Zuiderzeeland werkt momenteel met de gedragscode Flora en Faunawet. Het waterschap heeft vanwege de brede verspreiding van de bever in Flevoland als zwaar beschermde soort, de verantwoordelijkheid toetsbare duidelijkheid te verschaffen hoe het waterschap met de aanwezigheid van de bever omgaat.

Het beverprotocol is te downloaden uit het digitaal loket van deze website.

Waterschap Zuiderzeeland stelt beverprotocol vast

© Waterschap Zuiderzeeland
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||