Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Groningen, 16 februari 2010

D66 GRONINGEN: PRIJS VOOR DE MINSTE REGELDRUK

D66 Groningen scoort in haar verkiezingsprogramma het hoogst van alle partijen als het gaat om het verminderen van de regeldruk voor ondernemers en burgers. Dit blijkt uit landelijk onderzoek van SIRA consulting. Landelijk scoort D66 in dit opzicht als tweede. Koplopers zijn achtereenvolgens VVD, D66 en CDA. Maar in de stad Groningen blijkt D66 de onbetwiste kampioen vermindering regeldruk.

De onderzoekers hebben verkiezingsprogramma?s bestudeerd in de 31 grootste gemeenten van Nederland. Zij hanteerden zeven criteria, waaronder: bewustzijn van het onderwerp ?regeldruk?, concrete maatregelen, publieke dienstverlening en het niet nog méér verzwaren van de regeldruk.
De verkiezingsprogramma?s in de Gemeente Groningen scoren gezamenlijk bijzonder slecht: Groningen komt op plaats 26, kort voor de hekkensluiters Lelystad, Venlo en Helmond. Het beste scoren de grote steden: Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
De Groningse score wordt nog positief beïnvloed door D66. Deze partij scoort op vijf van de zeven criteria opvallend gunstig, onder meer op: publieke dienstverlening, concreetheid, minder belastende alternatieven en organisatie.

Op een schaal van 100 scoort D66 Groningen maar liefst 60 procent. De VVD volgt met 42 procent en de ChristenUnie met 33 procent. Van de partijen die nu in de Raad zitten, scoren het CDA en de Stadspartij het slechtst: minder dan 30 procent.
D66 ziet de uitslag van dit onderzoek als een bevestiging van de ambitie om de regeldruk voor ondernemers en burgers echt te verminderen.


---

Noot voor redactie (