Gemeente Delft

Delft bundelt kennis over vergunningen en toezicht Spoorzone

Delft, 16 februari 2010 - Rondom Spoorzone wordt de komende periode veel gebouwd. Voor deze bouwactiviteiten zijn vele vergunningen nodig. Deze worden door de gemeente Delft afgegeven en gecontroleerd op naleving. Gezien de complexiteit van het project Spoorzone stelt de gemeente Delft een review board in om op afstand het proces ten aanzien van vergunningverlening en handhaving te bekijken en van advies te voorzien. Dat is de uitkomst van een minisymposium dat op 15 februari door de gemeente Delft is georganiseerd.

Spoorzone is een langdurig en complex bouwproject. Voor de toetsing van bouw- en milieuvergunningen is specifieke expertise nodig die de gemeente Delft onvoldoende in huis heeft. De gemeente Delft huurt deze expertise extern in om het bouwproces vlot te laten verlopen.

Op maandag 15 februari heeft de gemeente Delft een minisymposium georganiseerd over bouwen en toezicht in de Spoorzone. Diverse Delftse kennisinstituten namen aan het symposium deel. Naast de gemeente en de TU Delft gaat het om TNO, Deltares, DelftTech en de brandweer.

Het symposium is afgesloten met de ondertekening van een convenant waarin alle partijen aangeven hun kennis en expertise in te brengen in een review board om de gemeente te ondersteunen bij het verlenen van vergunningen en het houden van toezicht op de bouwwerkzaamheden.

Wethouder Vuijk (bouw- en woningtoezicht) hierover: "Spoorzone is een megaproject met een complex karakter. Dit heeft invloed om de manier waarop bouw- en milieuvergunningen worden verleend. Ik ben dan ook erg blij dat Delfste kennisinstituten op inhoud breed willen meedenken over de manier waarop vergunningen worden afgegeven en handhaafbaar blijven zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie van het bouwproject."

Noot voor redactie (