Ingezonden persbericht


Persbericht

16. Februari 2010

Eerste afvalverbranding in de E.ON installatie in Delfzijl

Delfzijl, Op 15. februari 2010 heeft E.ON Energy from Waste Delfzijl B.V. het

eerste vuur ontstoken in de nieuwe AfvalEnergieCentrale (AEC) op

industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl. Hiermee is de installatie officieel in bedrijf genomen na een bouwperiode van 24 maanden. De uitgebreide rookgasreinigingsinstallatie zorgt ervoor dat de emissiewaarden ruim onder de wettelijke norm blijven en daarmee ver onder de vergunde eisen.
De laatste weken is er extra hard gewerkt aan het reinigen en het "schoonblazen" van alle pijpleidingen, installatiedelen en ketels. Na een aantal proeven ter afsluiting kon voor de eerste keer afval naar het verbrandingsrooster worden gebracht, waar het werd aangestoken en verbrand. De energie die wordt geproduceerd bij de verbranding zal na de nodige testen worden gebruikt om het Delfzijlse industrieterrein Oosterhorn van energie in de vorm van stoom te voorzien. Het gebruik van deze processtoom draagt fundamenteel bij aan de vermindering van CO2 -uitstoot

omdat zo het gebruik van fossiele energiebronnen wordt vermeden. Door de inzet van stoom uit de AEC wordt er 80 miljoen m3 Aardgas en 95.000 ton CO2 per jaar bespaard.

"We zijn erg blij dat de vlam er in is gegaan," aldus Horst Bieber, technisch direkteur van E.ON Energy from Waste Delfzijl B.V. "Deze installatie garandeert onze partners een klimaatvriendelijke energielevering, in de vorm van stoom."

Opwekken van stroom en stoom
In de twee verbrandingslijnen van de installatie kan maximaal 275.000 ton afval per jaar thermisch worden verwerkt. Er kan ruim 140 ton stoom per uur worden opgewekt. Door de ingebruikname van de installatie werden 50 nieuwe banen gecreëerd.

Energie uit afval is milieubescherming
E.ON Energy from Waste wekt milieuvriendelijke stroom, warmte voor stadsverwarming en stoom op door de verbranding van huishoudelijk en bedrijfsafval. Hiertoe ontwikkelt, bouwt en exploiteert E.ON Energy from Waste verbrandingsinstallaties van hoog technisch en ecologisch niveau. Bij de verbranding verwijderen de moderne installaties alle stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en dragen op deze wijze fundamenteel bij aan de bescherming van milieu en klimaat. Het opwekken van de energie is overwegend CO2-neutraal, vanwege het hoge biogene aandeel van de brandstoffen.
Ingezonden persbericht