Gemeente Leidschendam-Voorburg


Extra vergadering Commissie Openbaar Gebied op 16 februari

16 februari 2010 - De gemeenteraad heeft besloten tot een extra vergadering van de Commissie Openbaar Gebied op 16 februari 2010 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van Huize Swaensteijn, Herenstraat 72-74 in Voorburg. U bent van harte welkom om deze commissievergadering bij te wonen. De vergadering is ook live te volgen op internet via www.lv.nl/gemeenteraad.

Spreekrecht burgers
Tijdens het Spreekrecht burgers kunt u vijf minuten het woord voeren over willekeurige onderwerpen. Het onderwerp is vrij, maar over beroepszaken mag niet worden gesproken. Het spreekrecht duurt maximaal 30 minuten. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht moet u dit melden bij het secretariaat van de commissievergadering, telefoon (070) 300 8563. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de betreffende vergadering. Het verdient aanbeveling dat u zich al op de vrijdag voor de commissievergaderingen aanmeldt. U dient daarbij uw naam, adres en telefoonnummer op te geven, alsmede het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. Als uw aanmelding al op vrijdag bekend is, worden de commissieleden daarover geïnformeerd evenals over het onderwerp waarover u wilt spreken.

Lees meer over de agenda...

U kunt via het internet naar de vergaderingen luisteren.