European Parliament

2010: Europees Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

Sociaal beleid - 15-02-2010 - 13:45

europarltv video

Bijna 80 miljoen Europeanen leven op de rand van de armoedegrens. Zij leiden een onzeker bestaan en moeten het stellen zonder de basisbehoeften die de meeste mensen als vanzelfsprekend ervaren. De bewustmaking van de bevolking van deze problemen en een hernieuwde politieke inzet van de EU en de individuele lidstaten om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, zijn de belangrijkste doelstellingen van het Europees Jaar. Verder moeten stereotypen en stigmatisatie van armoede worden bestreden.

De erkenning van het recht van mensen die zich in een situatie van armoede of sociale uitbuiting bevinden om in waardigheid te leven en een actieve rol in de samenleving te spelen, staan centraal bij de doelstellingen van het Europees Jaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen extreme armoede en relatieve armoede.

Extreme armoede betekent een ernstig gebrek aan basisbehoeften inclusief voedsel, veilig drinkwater, hygiƫnefaciliteiten, gezondheidszorg, onderdak, onderwijs en informatie. Er zijn mensen binnen de EU die onder extreme armoede lijden, voornamelijk de Roma.

De meest wijdverspreide vorm van armoede in de EU wordt relatieve armoede genoemd. Mensen in een dergelijke situatie hebben een inkomen of bestaansmiddelen die niet toereikend zijn, waardoor zij uitgesloten zijn van het hebben van een levensstandaard die als aanvaardbaar wordt beschouwd in de maatschappij waarin zij leven.

Armoede in cijfers


* bijna 80 miljoen mensen leven onder de armoedegrens (60% van het mediaan inkomen in hun land), dit is 16% van de bevolking van de EU

* 19% van kinderen leeft onder de bedreiging van armoede
* voor 8% van de Europeanen is het hebben van een baan niet genoeg om uit de armoede te geraken

Er wordt gesproken van sociale uitsluiting als men niet in staat is om aan het maatschappelijk leven deel te nemen op een manier die velen als vanzelfsprekend wordt ervaren, door armoede, gebrek aan basisvaardigheden, gebrek aan scholing of door discriminatie. Dit maakt de afstand tot een baan, inkomen en onderwijskansen groter. Mensen die met sociale uitsluiting te maken hebben, hebben een kleinere toegang tot macht en besluitvormingsorganismen en kunnen zich daarom machteloos voelen en niet in staat om invloed uit te oefenen op hun dagelijks leven.

Europees Jaar

Er is 17 miljoen euro begoot voor het Europees Jaar. Dit is het grootste bedrag dat ooit aan een themajaar is uitgegeven. Ongeveer de helft, 9 miljoen euro, is gereserveerd voor activiteiten in de lidstaten zoals voorlichtingscampagnes en solidariteitsacties gericht op het bevorderen van actieve inclusie.

Samen met belanghebbenden zoals burgerorganisaties en maatschappelijke organisaties die opkomen voor de belangen van mensen die met armoede en sociale uitsluiting te maken hebben en de sociale partners zijn er verschillende nationale programma's opgesteld. Een nationaal programma omvat de prioriteiten en hoogtepunten van het Jaar. Via de link meer informatie.

REF. : 20100212STO68925

Nadere informatie :


* Besluit over het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010)

* Nationale programma's

* Website Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

* Eurobarometer: onderzoek over armoede en sociale uitsluiting 2009