Ingezonden persbericht

P E R S B E R I C H T van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Alexander Rinnooy Kan opent Biografisch Portaal van Nederland

Woensdag 17 februari gaat de site van het Biografisch Portaal,
www.biografischportaal.nl, officieel de lucht in: een unieke website
met informatie over meer dan 40.000 bekende en minder bekende personen
uit de Nederlandse Geschiedenis. Het portaal is een samenwerkingsverband
van tien wetenschappelijke en culturele instellingen. In de toekomst
zullen steeds nieuwe collecties aan het portaal worden toegevoegd. Zo
ontwikkelt het zich tot een virtueel museum van Nederlanders van alle
tijden met levensbeschrijvingen, portretten, en verwijzingen naar
literatuur en archivalia.

Het Biografisch Portaal is een betrouwbaar digitaal naslagwerk van
nationale betekenis. Journalisten, studenten, wetenschappers,
genealogen, cultuurmakers, scholieren en historisch geïnteresseerden
vinden op een snelle en simpele manier op één site de biografische
informatie die ze zoeken. Volgens projectvoorzitter Hans Blom 'doet
Nederland daarmee wat ieder geciviliseerd land hoort te doen: het breed
toegankelijk maken van biografisch erfgoed'.

Alexander Rinnooy Kan (voorzitter Raad van Toezicht van het Prins
Bernhard Cultuurfonds) verricht de plechtige lancering van de site.

Op 17 februari is ook de officiële oprichting van de stichting
Biografisch Portaal, een samenwerkingsverband van het Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis (ING), het Biografie Instituut, het Centraal
Bureau voor Genealogie (CBG), de Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren (DBNL), Data Archiving and Networked Services
(DANS), het Huygens Instituut, het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis (IISG), het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en
Cultuur (OGC), het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) en het
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD).

Het Biografisch Portaal is mede mogelijk gemaakt door financiële steun
van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (een instituut van NWO),
het Prins Bernhard Cultuurfonds en SenterNovem.Ingezonden persbericht