Gemeente Dongeradeel


Debat tussen bestuurders en inwoners van NOFA

Woensdagavond 17 februari 2010 gaan bestuurders en inwoners van de NOFA+gemeenten met elkaar in debat over "inclusief beleid". Dit debat wordt georganiseerd door de 6 gemeenten, in samenwerking met de Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving, het Programma VCP en Zorgbelang Fryslân. U bent hierbij van harte welkom, vanaf 19.30 uur in Bowlingcentrum Dokkum (Tichelwei 28, 9125 EB Oostrum).

Bij het voeren van inclusief beleid wordt een samenleving bereikt waarin iedereen meedoet en niemand wordt buitengesloten. Hierbij moet op diverse terreinen vooraf rekening worden gehouden met mensen met een beperking. Aan de hand van enkele concrete situaties, die duidelijk maken waar mensen met een functiebeperking tegenaan lopen, willen we in discussie over verbeteringen die mogelijk zijn. Deze discussie vindt plaats onder leiding van Lucille Werner.

Het doel van deze avond:

* bewustwording van het belang van het thema meedoen en toegespitst op burgers met een handicap bewustwording van het belang van het thema meedoen en toegespitst op burgers met een handicap
* komen tot ideeënuitwisseling om dit thema verder vorm en inhoud te geven komen tot ideeënuitwisseling om dit thema verder vorm en inhoud te geven

* maken van de eerste afspraken voor actie op gebied van inclusief beleid maken van de eerste afspraken voor actie op gebied van inclusief beleid

Programma

19.30 uur Ontvangst met koffie/thee

20.00 uur Opening door mw. Tytsy Willemsma, wethouder Dongeradeel

20.05 uur Introductie mw. Lucille Werner, ambassadeur Taakgroep

20.10 uur Inleiding door dhr. Nico Oud, wethouder Ameland. Wat beweegt en bewoog Ameland om de weg in te slaan naar een Inclusieve Lokale Samenleving....

20.20 uur Inleiding door mw. Hannie van Leeuwen, voorzitter Taakgroep

20.25 uur Filmpje: Toegankelijkheid

20.30 uur Debat tussen inwoners en bestuurders. Onder leiding van mw. Lucille Werner

20.50 uur Conclusies en afspraken door mw. Hannie van Leeuwen

20.55 uur Pauze

21.10 uur Filmpje: Empowerment

21.15 uur Vervolg Debat

21.40 uur Conclusies en afspraken door mw. Hannie van Leeuwen

21.50 uur Afsluiting door mw. Lucille Werner

Graag horen we van u of u aanwezig bent tijdens het debat. U kunt zich hiervoor tot uiterlijk 12 februari aanmelden via w.wassink@dongeradeel.nl. Daarbij horen we graag van u met hoeveel mensen u wilt komen, de namen van de betreffende personen en de organisatie namens wie u komt.

Graag tot ziens op 17 februari!

Raadsverkiezingen