Gemeente Woudrichem

bewonersbijeenkomst Giessen Rijswijk op 17 februari

Bewonersbijeenkomst Giessen/Rijswijk

Woensdag 17 februari, 19.30 uur

Het Brabantse Land

Denk mee en praat mee over de toekomst van Giessen en Rijswijk.

Werk mee aan het integraal Dorpsontwikkelingsplan.

Dorpontwikkelingsplan voor Giessen en Rijswijk

Hoe blijven Giessen en Rijswijk sociaal, economisch en ruimtelijk leefbaar?

Hoe beleeft u uw dorp? Hoe ziet u de toekomst van beide dorpen, apart en in relatie tot elkaar?

Over deze vragen wil de gemeente samen met u, inwoner van Giessen of Rijswijk, nadenken. Samen met u willen we namelijk een integraal Dorpontwikkelingsplan (iDOP) opstellen voor Giessen en Rijswijk. Dat vormt een leidraad voor de toekomst met concreet uitvoerbare actiepunten voor de korte, middellange en lange termijn.

Â

Voorbereiding

Veel voorwerk is al verzet door de stichting Eén-Giessen/Rijswijk.

De gemeente heeft aan de bureaus ZET en BRO de opdracht gegeven om het opstellen van het iDOP te begeleiden. De gemeente, de beide bureaus en de stichting werken nauw samen in een projectgroep. En de afgelopen weken zijn er al gesprekken gevoerd met diverse locale organisaties.

Â

Bewonersbijeenkomst

Er komen twee bewonersbijeenkomsten waarin we uw ideeën en meningen bespreken. Tijdens de eerste avond (17 februari 2010) krijgt u uitleg over hoe een dorpontwikkelingsplan wordt opgesteld. Vervolgens gaat u in kleinere groepen praten over themaâs als wonen, werken, zorg, sociale samenhang en verenigingsleven.

Â

De tweede avond gaan we de wensen en behoeften verder uitwerken en mogelijke oplossingen onderzoeken. De datum van die bijeenkomst is nog niet bekend. U ontvangt daarvoor nog een uitnodiging.

Â

En dan?
Met alle verzamelde informatie wordt het iDOP opgesteld. Het conceptplan wordt eerst met de projectgroep besproken en nader uitgewerkt. Het uiteindelijke plan wordt gepresenteerd en aangeboden aan de inwoners van Giessen en Rijswijk, en natuurlijk aan de gemeenteraad.