Universiteit Leiden

Internationale doorbraak Newton liep via Leiden

Salon Boerhaave gaat zijn tweede seizoen in. Tot de zomervakantie is er een centraal thema: `De Wetenschappelijke Revolutie in Nederland'. In zes lezingen zetten prominente Nederlandse wetenschapshistorici uiteen hoe zij tegen de bepalende historische figuren uit de meeslepende periode 1550-1750 aankijken.

Afbeelding - Sir Isaac Newton

Samenwerking

Salon Boerhaave is een samenwerking tussen de universiteit en Museum Boerhaave. Iedere maand wordt er één lezing in het museum gehouden, de laatste valt in juli. Salon Boerhaave mikt op een publiek van wetenschapshistorici én geïnteresseerde leken. De aanleiding voor de lezingenreeks vormt de tentoonstelling NewtonMania die nog tot 12 september in Museum Boerhaave te zien is. `De Wetenschappelijke Revolutie in Nederland' gaat op 17 februari van start.

Afbeelding - Een enkelvoudige luchtpomp uit de werkplaats van Jan van Musschenbroek. Collectie Museum Boerhaave.

Geloof en wetenschap

`Het uitgangspunt van de reeks is de enorme verandering die het beeld van de Wetenschappelijke Revolutie in de geschiedschrijving de laatste tijd heeft ondergaan', zegt Dirk van Delft, hoogleraar materieel erfgoed van de natuurwetenschappen en directeur van Museum Boerhaave. `De traditionele, internalistische, zich op ideeënontwikkeling concentrerende benadering is vervangen door een met een grotere aandacht voor culturele, religieuze, politieke en sociale factoren en contexten.' Woensdag 17 februari bijt Eric Jorink van het Huygens Instituut het spits af. Zijn onderwerp is de paradoxale verhouding tussen geloof en wetenschap. Hoogleraar wetenschapsgeschiedenis Frans van Lunteren voorziet de lezingen steeds van commentaar.

Afbeelding - Een centrifugaalmachine uit de werkplaats van Jan van Musschenbroek. Collectie Museum Boerhaave.

Leids Fysisch Kabinet

De tentoonstelling NewtonMania laat zien dat de verspreiding van Newtons gedachtegoed, neergelegd in zijn beroemde Principia uit 1687, door toedoen van Leiden eerst goed op gang kwam. Van Delft: `De Leidse hoogleraar Jacob Willem 's Gravesande raakte na een bezoek aan Newton enthousiast voor zijn wetten, gaf er college over en schreef een leerboek met demonstratieproeven om de wetten te verduidelijken. De benodigde toestellen, zoals een vacuümpomp, een centrifugaalmachine, hefbomen enzovoort, liet 's Gravesande bouwen door instrumentmaker Jan van Musschenbroek, die aan het Rapenburg, schuin tegenover het Academiegebouw zijn werkplaats had. Samen vormen ze het beroemde Leids Fysisch Kabinet, een van de kerncollecties van Museum Boerhaave. `s Gravesandes leerboek had groot succes en werd in vele talen vertaald, ook in het Engels. De internationale doorbraak van Newton liep via Leiden.'

Afbeelding - Een ongelijkarmige hefboom uit de werkplaats van Jan van Musschenbroek. Collectie Museum Boerhaave.

Alchemie
In de lezingenreeks `De Wetenschappelijke Revolutie in Nederland' is ook aandacht voor een andere supporter van Newton: Herman Boerhaave, een van de beroemdste Leidse hoogleraren. Boerhaave, een begenadigd docent, gold als de `leermeester van heel Europa' en was de bekendste medicus van zijn tijd. Zijn naam reikte tot in China. `In mijn lezing staat Boerhaaves (medische) chemie centraal', zegt postdoc Rina Knoeff. Knoeff promoveerde aan de Universiteit van Cambridge op het proefschrift Herman Boerhaave (1668-1738): Calvinist Chemist and Physician. `Ik besteed aandacht aan zijn belangstelling voor alchemie, zijn begrip van de werking van onzichtbare krachten in de natuur en bovenal aan zijn Calvinisme, dat een belangrijke stempel drukte op zijn werk. Zonder aandacht voor de `obscure' kanten van geleerden als Boerhaave kunnen we de Wetenschappelijke Revolutie niet goed begrijpen.'

Wetenschapshistorisch congres

Naast de lezingenreeks organiseren Museum Boerhaave, het Pallas Instituut (Universiteit Leiden) en het Huygens Instituut (KNAW) van 21 tot en met 23 april een internationaal wetenschapshistorisch congres onder de titel Newton and the Netherlands. Dit congres, dat de opmerkelijk positieve bejegening van Newtons gedachtegoed in achttiende-eeuws Nederland tot onderwerp heeft, begint met een publiekslezing door de Britse wetenschapshistorica Lisa Jardine (auteur van Going Dutch). Deze lezing wordt mede georganiseerd door het Studium Generale en vindt plaats in het Kamerlingh Onnesgebouw.

Programma van de `Wetenschappelijke revolutie in Nederland' Programmaboekje (pdf)

Woensdag 17 februari
Titel: Geloof en wetenschap in de gouden eeuw Spreker: Eric Jorink, Huygens Instituut, KNAW

Woensdag 17 maart
Titel: Mores Geometrici. Wiskundigen in de 17de Eeuw Spreker: Fokko Jan Dijksterhuis, Universiteit Twente

Donderdag 15 april
Titel: Descartes in Nederland
Spreker: Klaas van Berkel, Rijksuniversiteit Groningen

Woensdag 12 mei
Titel: Revolutionaire Heelmeester? Herman Boerhaave (1668-1738) over God, chemie en geneeskunde
Spreker: Rina Knoeff, Universiteit Leiden

Woensdag 9 juni
Titel: De liefhebber en de Wetenschappelijke Revolutie: Blinde vlek of randverschijnsel?
Spreker: Huib Zuidervaart, Huygens Instituut (KNAW)

Woensdag 7 juli
Titel: Newton en het verval van de Nederlandse wetenschap Spreker: Rienk Vermij, University of Oklahoma

Links


+ Museum Boerhaave

+ Salon Boerhaave

+ Programmaboekje (pdf)

+ Tentoonstelling NewtonMania

+ Internationaal wetenschapshistorisch congres Newton and the Netherlands

(9 februari 2010/SH)

Nieuwsredactie - 09/02/2010