Gemeente Capelle a/d IJssel

Commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften vergadert op woensdag 17 februari 2010 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

De commissie bezwaarschriften vergadert op woensdag 17 februari 2010 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Zij behandelt de volgende bezwaarschriften:

19.30 uur mevrouw C.P.J. Hendriksen van Olleke Bolleke tegen sloopvergunning

19.50 uur mevrouw M.L.F. Vonk-Wijnbeld van adviesbureau Rooms Katholieke Kerk namens het bestuur van de parochie St. Paulus Bekering tegen aanwijzing gemeentelijk monument

21.10 uur de heer M. Walraven, hoofd Waterdistrict Nieuwe Waterweg (Rijkswaterstaat) , tegen aanwijzing Algerabrug en Stormvloedkering Hollandsche IJssel als gemeentelijk monument

Vanaf vandaag kan iedereen de stukken over deze bezwaarschriften inzien bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis (zie wegwijzer).