Landstede

Symposium Voortijdig Schoolverlaten

Op woensdag 17 februari 2010 wordt door onderwijs en overheid van 13.15 uur tot 17.00 uur een symposium georganiseerd in het provinciehuis van Overijssel over bestrijding voortijdige schooluitval (VSV).

In de regio IJssel-Vecht doen we er alles aan om te zorgen dat leerlingen en studenten hun schoolloopbaan met een waardevol diploma afsluiten. Onderwijs, overheid en hulpverlening hebben een lange traditie van samenwerking om de uitval te bestrijden.

In het gezamenlijke gedeelte worden de laatste cijfers gepresenteerd door OCW. Daarna wordt de website VSV regio IJssel-Vecht gelanceerd en vindt er een paneldiscussie plaats met de dhr. G. Ranter (gedeputeerde van Overijssel), dhr. M. Knol (wethouder gemeente Zwolle) en dhr. H. Robben (voorzitter CvB van het AOC De Groene Welle). Tevens ontvangen zij het concept van het door regionale gemeenten en onderwijsinstellingen ontwikkelde verzuimprotocol.

Na het centrale gedeelte vinden er twee rondes met workshops plaats, waarin scholen en gemeenten laten zien hoe er in de regio door middel van diverse projecten wordt samengewerkt om tot een vermindering van de VSV te komen