Gemeente Achtkarspelen

Vergadering Algemeen Bestuur NOFA gemeenten 17 februari 2010 Aan : de leden van het Algemeen Bestuur NOFA c.c. : Jenna Bottema, Sigrid Tersteeg Van : NOFA secretariaat/Rients de Boer Onderwerp : Agenda voor de (openbare) vergadering van het Algemeen Bestuur NOFA op
Woensdag 17 februari 2010 van 16.00 - 17.00 uur in de raadzaal van de Gemeente Kollumerland c.a. te Kollum

AGENDA (OPENBAAR)


1. Opening en vaststelling agenda


2. Mededelingen/ingekomen/uitgaande stukken


3. Verslag/besluitenlijst van de vorige vergadering van 15 december 2009


4. Actuele zaken


5. Projectenplan NOFA 2010 (zie bijlage)


6. Rondvraag


7. Volgende vergadering 15 juni 2010 te Buitenpost (14.00 - 16.00 uur)
- agendapunten voor deze vergadering in ieder geval: begroting 2011, jaarrekening 2009 en werkplan 2011


8. Sluiting
Gemeente Achtkarspelen