Vrije Universiteit Amsterdam

De behandeling van lage rugpijn met ruggordels en medicatie


* Startdatum: 17-02-2010


* Tijd: 15.45


* Locatie: Aula


* Titel: De behandeling van lage rugpijn met ruggordels en medicatie


* Spreker: P.D.D.M. Roelofs


* Promotor: prof.dr. W. van Mechelen prof.dr. B.W. Koes


* Onderdeel: VU medisch centrum


* Wetenschapsgebied: Medisch


* Evenementtype: Promotie

Uit het onderzoek van Pepijn Roelofs blijkt dat werknemers met een ruggordel jaarlijks gemiddeld 53 dagen minder rugpijn hebben dan de werknemers in de controlegroep. Per werknemer bespaarden de ruggordelgebruikers gemiddeld 235 euro per jaar op de direct aan rugpijn gebonden uitgaven, zoals een bezoek aan een therapeut of de aanschaf van medicijnen.

Lage rugpijn is een veelvoorkomend probleem. Van de mensen die werken in de thuiszorg heeft jaarlijks bijna tweederde rugpijn. Het was onduidelijk of het aanbieden van een ruggordel aan werknemers met lage rugpijn zinvol was. In zijn onderzoek onderzocht Roelofs onder andere de effectiviteit en kosteneffectiviteit van ruggordels. Dit gebeurde bij 360 thuiszorgmedewerkers die allemaal een verleden met rugpijn hadden. Hiervan kreeg de helft een ruggordel als aanvulling op de standaard beschikbare zorg.

De effecten van Roelofs' uitkomsten waren niet duidelijk terug te zien in het totale ziekteverzuim van de werknemers (verzuim voor alle mogelijke oorzaken) en de daaraan verbonden kosten. Verder bleek dat de meeste thuiszorgmedewerkers goed hun werkzaamheden uit konden voeren met zo'n gordel en men de praktische ongemakken van de ruggordel voor lief nam vanwege de ervaren baat.

Zowel in de ruggordelgroep als de controlegroep was het gebruik van medicijnen de meest toegepaste (aanvullende) behandelvorm. Uit de systematische literatuurstudie (65 studies, meer dan 11.000 patiënten) die Roelofs uitvoerde naar het nut van ontstekingsremmende pijnstillers (NSAIDs) kwam onder andere naar voren dat deze pijnstillers voor lage rugpijn iets beter werken dan een placebo, maar paracetamol de voorkeur geniet vanwege vergelijkbare werkzaamheid met minder bijwerkingen.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam