Covidien kondigt een nieuwe bron aan van vitale medische isotopen

WARSCHAU, Polen, February 17, 2010 /PRNewswire/ --
- Een Poolse onderzoeksreactor kan een wereldwijd tekort helpen oplossen Covidien (NYSY: COV), een marktleider inzake levering van gezondheidszorgproducten en het Institute for Atomic Energy in Polen (IAE POLATOM) kondigen vandaag een overeenkomst aan om Covidiens aanvoer van Molybdeen 99 (Mo 99) te verhogen en verder te diversificeren voor de productie van het medisch isotoop Technetium 99m (Tc 99m). Tc 99m is een vitaal medisch isotoop gebruikt in meer dan 80 procent van de nucleaire medische diagnose en functionele onderzoeken van organen en anatomische systemen. De informatie uit deze onderzoeken wordt door een groot aantal specialisten (waaronder radiologen, nefrologen, oncologen en cardiologen) gebruikt om een beter diagnose te stellen en patiënten een betere behandeling te geven. Jaarlijks worden meer dan 35 miljoen procedures in nucleaire geneeskunde uitgevoerd, meer dan de helft hiervan in de Verenigde Staten.
Door de Maria onderzoeksreactor van IAE POLATOM toe te voegen aan de globale toevoerketen van Covidien wordt verwacht dat Covidien in staat zal zijn meer dan een miljoen bijkomende patiënten te bedienen in de eerste zes maanden nadat de reactor Mo 99 zal beginnen met aanleveren. "Dit is een historische overeenkomst. Het is voor het eerst in tientallen jaren dat een nieuwe reactor wordt toegevoegd in een globale toevoerketen voor medische isotopen," vertelde Timothy R. Wright, President van Covidien Pharmaceuticals. "We zijn er bijzonder trots op te mogen samenwerken om in deze tijd van tekorten meer dat een miljoen patiënten over de hele wereld toegang te geven tot deze zeldzaam geworden medische isotoop." De aankondiging komt twee dagen voor het stil leggen van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, Nederland voor een periode van zes maanden voor gepland onderhoud en reparaties. De overblijvende reactoren in de toevoerketen van Covidien zijn de BR2-reactor in België, de Osiris-reactor in Frankrijk en de Safari-reactor in Zuid-Afrika. De National Research Universal (NRU) -reactor van Canada werd al in maart 2009 stilgelegd voor reparatie. In werking waren de HFR- en NRU-reactoren goed voor ongeveer 65 procent van de wereldwijde aanvoer van medische isotopen.
De Maria Research-reactor, op ongeveer 30 km ten zuidwesten van Warschau, werkte eerst van 1975 tot 1985 en werd toen uit bedrijf genomen voor een volledig re-design. De reactor werd in 1993 terug opgestart. In vergelijking met de andere vijf, redelijk verouderde reactoren die instaan voor de wereldwijde toevoer van medische isotopen, wordt Maria beschouwd als een relatief nieuwe reactor.
De aankondiging van vandaag is het resultaat van meer dan zes maanden samenwerking tussen Covidien en IAE POLATOM. Het verwerken van de vorige week in de Maria Onderzoeksreactor bestraalde Mo 99 vindt momenteel plaats in onze faciliteiten in Petten. TC 99m afgeleid van de Mo 99 geproduceerd in Polen zou binnen de dertig dagen commercieel beschikbaar moeten zijn voor Europese patiënten. Gebruik in de Verenigde Staten en in Canda is nog aan oedkeuring van de Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten en de Health Canada in Canada onderhevig.
"We zijn er erg trots op om op een dergelijk kritisch moment met Covidien te kunnen samenwerken door gebruik te maken van de wetenschappelijke doorbraken hier in het Institute of Atomic Energy en de Maria Research-reactor om tegemoet te komen aan de gezondheidsnoden van patiënten over de hele wereld," verklaarde Prof. Krzystof Wieteska, directeur van IAE POLATOM.
De overeenkomst is het meest recente voorbeeld van de stappen die het bedrijf heeft genomen om actief in te spelen op het huidige tekort aan medische isotopen. Sinds begin 2009 slaagde Covidien erin:
- op actieve wijze bijkomende leveringen aan de Mo 99-productiecycli te ondersteunen en extra voorraden te betrekken via de Belgische BR2-reactor tijdens de shutdown van de HFR in Nederland.

- de productie van potentiële alternatieven inzake klinische geschikte medische isotopen te verhogen, met name thallium Tl 201.
- frequent en direct te communiceren met de leveranciers van nucleaire geneeskunde met betrekking tot het aanvoertekort door op dagbasis een maandplanning door te geven van de beschikbaarheid van Tc 99m-generatoren.
- deze planningen en leveringsupdates te publiceren op een openbare website: www.covidien.com/Mo99supply.

- clinici aan te moedigen efficiënter om te springen met geplande procedures en bestellingen van op Tc 99m-gebaseerde producten om het aantal beschikbare doses te maximaliseren in functie van het hoogst mogelijke aantal patiënten.
"Deze overeenkomst met IAE POLATOM zal ons, op korte en op lange termijn, helpen bij de productie van Molybdenum 99," vertelde Wright. "We kijken uit naar een productieve samenwerking ten voordele van patiënten overal ter wereld".
NOTA VOOR DE MEDIA:
Covidien en IAE POLATOM zullen vandaag een persconferentie houden die van start gaat om 14:30 Central European Time (8:30 a.m. US ET) in het PAP Press Center in Warschau, Polen.
Deze persconferentie kan als webcast worden gevolgd op: www.covidien.com/Mo99supply, hier vindt u ook alle technische fiches, de persmap, foto's, illustraties en ander informatief materiaal. OVER HET INSTITUTE FOR ATOMIC ENERGY - IAE POLATOM Het Institute for Atomic Energy, IAE POLATOM, werd opgericht in 1983 voor de professionalisering van het lopende onderzoek en de ontwikkeling van nucleaire energie en technieken, waaronder de ontwikkeling en het op de markt brengen van geneesmiddelen en diagnostische kits met radio-isotopen. OVER DE MARIA RESEARCH-REACTOR
De Maria Research-reactor is een high flux reactor van 30 MW die zich bevindt op de IAE-campus net buiten Warschau, Polen. De reactor deed eerst dienst van 1975 tot 1985. De daaropvolgende acht jaar werd hij aan een volledige renovatie en modernisering onderworpen. Na herneming van de werkzaamheden in 1993 werkte de reactor continu. Daarom wordt hij beschouwd als een relatief nieuwe reactor met een levensverwachting tot na 2020. OVER COVIDIEN
Covidien is wereldmarktleider in gezondheidszorgproducten en brengt innovatieve medische oplossingen op de markt voor een betere patiëntenzorg. Door een continue zoektocht naar uitmuntendheid biedt het bedrijf meerwaarde door klinisch leiderschap. Covidien produceert, verdeelt en onderhoud een uitgebreid gamma toptechnologische productlijnen in drie segmenten: medische apparatuur, geneesmiddelen en medische verbruiksgoederen. Met een omzet van $10,7 miljard in 2009 stelt Covidien wereldwijd 42 000 werknemers tewerk in meer dan 60 landen. De producten van Covidien worden verkocht in meer dan 140 landen. Ga naar http://www.covidien.com voor meer informatie over onze activiteiten.
Verklaringen met betrekking tot vooruitzichten
Alle verklaringen in deze communicatie die geen beschrijving zijn van historische feiten kunnen worden beschouwd als vooruitzichten zoals bepaald in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen inzake vooruitzichten die hierin worden gemaakt zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management, maar zijn onderhevig aan een aantal risico's, onzekerheden en veranderende omstandigheden die voor gevolg kunnen hebben dat de reële resultaten of de handelingen van het Bedrijf materieel verschillen met wat is uitgedrukt of verwacht in deze verklaring. De factoren die voor gevolg kunnen hebben dat de reële resultaten verschillen van de huidige zijn onder meer, maar niet beperkt tot, de mogelijkheid dat de Maria Research-reactor mogelijk niet in staat is om een voldoende of helemaal geen MO 99 aan te leveren om aan onze behoeften te voldoen, om effectief nieuwe producten te produceren en op de markt te brengen en om onze technologische vooruitgang te behouden of verder te zetten, veranderingen in de terugbetalingspolitiek van enkele of een groot aantal grote of kleine, particuliere of openbare verzekeraars, kostenbesparingsinspanningen van klanten, aankoopgroepen, derde betalers en overheidsorganisaties, geschillen inzake het intellectuele eigendomsrecht, complexe en kostelijke regularisaties waaronder gezondheidsfraude en misbruik van regelgeving, productieproblemen of problemen of onderbrekingen met betrekking tot de aanvoerketen, stijgende grondstoffenkosten, terugroepingen of veiligheidswaarschuwingen en negatieve publiciteit met betrekking tot Covidien en of haar producten, productaansprakelijkheid, verliezen en andere geschillen, waaronder eventuele geschillen van het overgenomen Tyco, desinvesteringen bij sommige van onze bedrijfsactiviteiten en productielijnen , ons vermogen om strategische acquisities uit te voeren, investeringen of allianties met andere bedrijven en bedrijfsactiviteiten, concurrentie, risico's met betrekking tot het zakendoen buiten de VS, koersverschillen of potentiële milieuaanspraken. Deze en andere factoren zijn gedetailleerd geïdentificeerd en beschreven in ons dossier bij SEC. We erkennen geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de verplichting om dergelijke vooruitzichten bij te sturen, tenzij deze die de wet ons oplegt. Contact: John Gillespie, Manager, Media Relations, +1-314-654-3263, john.gillespie@covidien.com; Coleman Lannum, CFA, Vice President, Investor Relations, +1-508-452-4343, cole.lannum@covidien.com; Bruce Farmer, Vice President, Public Relations, +1-508-452-4372, bruce.farmer@covidien.com; Brian Nameth, Director, Investor Relations, +1-508-452-4363, brian.nameth@covidien.com