Gemeente Geertruidenberg


Opfriscursus verkeer

Alweer voor de derde keer organiseert Veilig Verkeer Nederland afdeling Geertruidenberg een opfriscursus verkeer. Alle volwassen verkeersdeelnemers worden uitgenodigd om hun kennis van de verkeersregels op te frissen.

In twee avonden wordt u op de hoogte gebracht van de wijzigingen in het verkeersreglement. Ook kunt u uw huidige verkeerskennis vrijblijvend toetsen en natuurlijk is er de mogelijkheid om vragen te stellen. De bijeenkomsten worden geleid door de heer Frits de Reus en vinden plaats in het Ontmoetingscentrum in Raamsdonk op woensdag 24 en 31 maart van 19.30 tot 22.00 uur. De kosten bedragen EUR7,50- )VVN/leden EUR 5,-) Voor informatie of aanmelden kunt u terecht bij mevr. F. Vermeulen (0162 - 514 475) of per e-mail Vermeulenhessing@kpnplanet.nl.