Gemeente Oirschot

Aanpak kindermishandeling

Regionale campagne aanpak kindermishandeling gelanceerd

Oproep aan omstanders om alerter te worden op signalen kindermishandeling

Â

Het tegengaan van kindermishandeling is niet een zaak van professionals alleen, maar vraagt oplettendheid van iedereen in de omgeving van kinderen. De meeste meldingen van kindermishandeling worden nu nog gedaan door mensen die beroepsmatig met kinderen te maken hebben.

Â

Voortaan kan daarom iedereen met vermoedens van kindermishandeling terecht op www.watkanikdoen.nl. Kinderen die mishandeld worden hebben namelijk volwassenen in hun omgeving nodig, die oog hebben voor hun problemen.

Volwassenen die iets doen om hen te helpen. Daarom richt de campagne zich vooral op mensen in de omgeving van kinderen.

Â

Eerder zichtbaar, sneller hulp

De campagne moet ertoe leiden dat mensen kindermishandeling beter herkennen, zodat het probleem eerder zichtbaar wordt en slachtoffers sneller geholpen worden. De campagne richt zich daarom op mensen in de omgeving van het slachtoffer.

Bij de omgeving gaat het in de eerste plaats om volwassenen rondom het kind, zoals vrienden en bekenden, buren, ouders van kinderen in de klas en familie. Ook richt de campagne zich op alle jongeren uit de directe omgeving van kinderen zoals vrienden, klasgenoten en vrijwilligers.

Â

Op woensdag 27 januari 2010 is de campagne aanpak kindermishandeling gericht op omstanders van start gegaan. Een promotieteam vanuit de Regionale aanpak kindermishandeling is op deze dag naar 15 gemeenten gereden. De ambassadeur mevrouw D. van der Linden, lid van de raad van bestuur van de Lumens Groep, heeft de wethouder Onderwijs en Jeugd een informatiepakket aangeboden. Het pakket bevat informatie die bestemd is voor burgers in uw gemeente over hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling.Â

Â

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Regionale aanpak kindermishandeling H. Versluis 06-52634753 / h.versluis@lumensgroep.nl